CBDC on digitaalinen keskuspankkiraha

digitaalinen keskuspankkiraha cbdc
Tämä sivusto sisältää affiliate- eli kumppanuuslinkkejä. Asialinja voi olla oikeutettu kompensaatioon, jos rekisteröidyt artikkeleissa mainittuihin palveluihin sivustomme linkkien kautta. Saat lisätietoja mainostamisen periaatteeista info-sivulta.

CBDC on lyhenne sanoista Central Bank Digital Currency ja tarkoittaa digitaalista keskuspankkirahaa. CBDC ei ole kryptovaluutta vaan se on digitaalista fiat-rahaa. Useimmat CBDC:t perustuvat lohkoketjuteknologiaan, mutta niiden toteutus ja toimintamekanismit vaihtelevat maittain.

Keskuspankkien digitaalisessa rahassa on sekä hyviä että huonoja puolia. Maailman johtavat keskuspankit ovat tutkineet ja testanneet CBDC:n käyttöönottoa jo vuosien ajan.

Keskuspankkien digitaaliset valuutat (CBDC:t) ovat maailmantalouden kannalta merkittävä ilmiö. CBDC:n potentiaali mullistaa maksujärjestelmät ja talouden infrastruktuuri on valtava, mutta sen toteuttamiseen liittyy myös monia haasteita.

Mikä on CBDC?

CBDC on lyhenne sanoista Central Bank Digital Currency ja tarkoittaa digitaalista keskuspankkirahaa. CBDC on täysin digitaalisessa muodossa olevaa valuuttaa, joka on keskuspankin liikkeelle laskemaa ja takaamaa. CBDC:tä ei esiinny lainkaan seteleinä tai kolikkoina, vaan kyseessä on täysin digitaalinen valuutta.

Maailman suurimmat keskuspankit ovat tutkineet CBDC:n uhkia ja mahdollisuuksia jo kauan. Kiina on pisimmällä, sillä sen digitaalinen renminbi (e-CNY) on ollut käytössä jo pari vuotta. Länsimaiden keskuspankit eivät ole ottaneet toistaiseksi digirahaansa julkiseen käyttöön.

Koska jokaisen maan (alueen) keskuspankilla on omat CBDC-kokeilunsa, mitään globaalia ja yhteistä digirahaa ei ole olemassa. Esimerkiksi Euroopan keskuspankin (EKP) suunnittelema CBDC on nimeltään digitaalinen euro. Käytämme silti termiä CBDC kuvaamaan keskuspankkien digirahoja yleisellä tasolla, koska ne noudattavat samoja pääperiaatteita.

Keskuspankkien kiinnostus digirahaan on kasvanut 2000-luvun edetessä. Yksi keskeinen syy on tarve vastata online-maksamisen suosioon ja tarjota turvallinen ja tehokas vaihtoehto nykyisille maksujärjestelmille.

CBDC voi auttaa torjumaan rahanpesua ja muita taloudellisia rikoksia tehokkaammin kuin perinteiset maksujärjestelmät. Se sisältää myös paljon uhkia etenkin kansalaisten yksityisyyteen liittyen.

Onko CBDC kryptovaluutta?

CBDC ei ole kryptovaluutta vaan se on digitaalista fiat-rahaa. Yksi kryptovaluuttojen tärkeimmistä ominaisuuksista on desentralisaatio ja toiminta keskuspankkien kontrollin ulkopuolella. Tämä sotii täysin CBDC:n toimintaideaa vastaan.

Bitcoin on tullut tunnetuksi siitä, miten sen rahapolitiikka ja liikkellelasku ovat ”kiveen hakattuja” sen ohjelmakoodiin. Fiat-raha on taas keskuspankkien kontrolloimaa valuuttaa, jota voidaan luoda tyhjästä milloin tahansa. CBDC on vain digitaalisessa formaatissa olevaa fiatia.

CBDC voi hyödyntää samaa teknologiaa kuin kryptovaluutat, mikä tekee siitä nykyisiä digirahoja skaalautuvamman ja tehokkaaman. Tämän vuoksi moni voi ajatella CBDC:n olevan kryptovaluutta. CBDC:n keskitetty hallinta ja keskuspankkien kontrolli erottavat sen kuitenkin kryptovaluutoista.

Opi lisää kryptovaluuttojen ominaisuuksista: Mikä on kryptovaluutta?

CBDC:n teknologia

Useimmat CBDC:t perustuvat lohkoketjuteknologiaan, mutta niiden toteutus ja toimintamekanismit vaihtelevat maittain.

Lohkoketjuteknologia on keskeinen osa monien CBDC:iden rakennetta. Se on hajautettu kirjanpitojärjestelmä, joka tallentaa tapahtumat ketjuun lohkoiksi. Tämä järjestelmä mahdollistaa tapahtumien läpinäkyvyyden ja peruuttamattomuuden, mikä tekee siitä houkuttelevan vaihtoehdon digitaaliselle keskuspankkirahalle.

Kiinan CBDC, tunnetaan myös nimellä DCEP (Digital Currency Electronic Payment), on esimerkki lohkoketjupohjaisesta keskuspankkirahasta. Vaikka Kiina ei ole paljastanut kaikkia DCEP:n teknisiä yksityiskohtia, on tiedossa, että se käyttää lohkoketjuteknologiaa, mutta eroaa perinteisistä kryptovaluutoista. DCEP on suunniteltu toimimaan sekä online- että offline-tiloissa, mikä tekee siitä joustavan erilaisissa käyttöympäristöissä.

Kiinan keskuspankkirahaa kutsutaan myös lyhenteellä e-CNY. Alla on kuva sen viralliselta verkkosivulta.

kiina cbdc e-cny

Euroalueella Suomen Pankki on tutkinut CBDC:n mahdollisuuksia ja teknologioita. Vaikka lohkoketju on yksi mahdollinen tekninen ratkaisu, on myös muita vaihtoehtoja. Esimerkiksi digitaalinen lompakko, joka toimii ilman lohkoketjua, on yksi mahdollinen ratkaisu. Tällainen järjestelmä voisi toimia perinteisemmän keskitetyn kirjanpidon avulla.

CBDC:n teknologia voi olla joko token-pohjainen tai tilipohjainen. Token-pohjaisessa järjestelmässä digitaalinen valuutta on sidottu digitaaliseen tokeniin, kun taas tilipohjaisessa järjestelmässä se on sidottu tiettyyn tiliin. Molemmilla lähestymistavoilla on omat etunsa ja haasteensa.

CBDC:n hyvät ja huonot puolet

Keskuspankkien digitaalisessa rahassa on sekä hyviä että huonoja puolia. Käydään seuraavaksi läpi tärkeimpiä pointteja, joita keskuspankit pohtivat parhaillaan ennen CBDC:n käyttöönottoa. Riippuu teknisestä toteutuksesta, valtiosta sekä lainsäädännöstä, mitä hyötyjä ja haittoja CBDC kansalaisille lopulta tarjoaa.

CBDC:n hyvät puolet

CBDC:n hyvät puolet ovat maksujärjestelmän tehostaminen, rahan ohjelmoitavuus, parempi makrotalouden hallinta sekä rahanpesun torjunta.

 1. Tehokkuus ja saavutettavuus: CBDC:n avulla keskuspankit voivat tarjota digitaalisen maksuvälineen, joka on sekä turvallinen että tehokas. Tämä voi vähentää transaktiokustannuksia ja tehdä maksujärjestelmästä nopeamman ja luotettavamman. Lisäksi CBDC voi olla saavutettavissa laajemmalle joukolle ihmisiä, mukaan lukien ne, joilla ei tällä hetkellä ole pankkitiliä.
 2. Henkilökohtainen sosiaalietuuksien ja UBI:n jakaminen: Yksi merkittävimmistä hyödyistä on mahdollisuus tarjota kansalaisille suorat tilit keskuspankissa. Tämä mahdollistaa erilaisten sosiaalietuuksien ja perustulon (UBI) jakamisen suoraan yksilöille ilman välikäsiä. Tämä voi tehdä tulonsiirroista tehokkaampia ja vähentää byrokratiaa.
 3. Makrotaloudellinen hallinta: CBDC antaa keskuspankeille paremmat välineet makrotaloudellisen politiikan hallintaan. Esimerkiksi negatiiviset korot voidaan toteuttaa tehokkaammin CBDC:n avulla, ja keskuspankit voivat käyttää CBDC:tä suorana välineenä talouspolitiikan toteuttamiseen.
 4. Vähentynyt rahanpesun ja terrorismin rahoituksen riski: CBDC:n avulla keskuspankit voivat seurata rahansiirtoja reaaliajassa, mikä voi auttaa estämään laittoman toiminnan, kuten rahanpesun ja terrorismin rahoituksen. Tämä voi tehdä rahoitusjärjestelmästä läpinäkyvämmän ja turvallisemman.

CBDC:n huonot puolet

CBDC:n huonot puolet ovat keskuspankin kontrollin lisääntyminen, yksityisyyden uhka kansalaisille, teknologiset haasteet sekä taloudelliset häiriöt.

 1. Keskuspankkien kontrollin lisääntyminen ja liikepankkien merkityksen väheneminen: CBDC:n käyttöönotto johtaa siihen, että keskuspankit saavat enemmän kontrollia taloudesta. Jos kansalaisilla on mahdollisuus avata tili suoraan keskuspankissa, liikepankkien rooli voi heikentyä merkittävästi. Tämä voi johtaa siihen, että liikepankkien on vaikeampi houkutella asiakkaita ja ne voivat menettää merkityksensä rahoitusjärjestelmässä.
 2. Yksityisyyden uhka: Vaikka CBDC:t voivat tarjota korkeamman turvallisuustason, ne voivat myös uhata yksilöiden yksityisyyttä. Keskuspankit voivat seurata rahansiirtoja reaaliajassa, mikä johtaa suurempaan valvontaan ja yksityisyyden menetykseen. Tämä uhka voi jopa estää CBDC:n käyttöönoton tietyissä maissa, jos sen nähdään rikkovan kansalaisten perustuslaillisia oikeuksia.
 3. Teknologiset haasteet: CBDC:n kehittäminen ja ylläpito vaatii monimutkaista teknologiaa ja infrastruktuuria. Tämä voi aiheuttaa teknisiä haasteita ja riskejä, kuten tietoturvaongelmia ja järjestelmähäiriöitä.
 4. Makrotaloudelliset riskit: Jos suuri osa kansalaisista siirtää varojaan liikepankeista keskuspankin digitaaliseen valuuttaan, se voi aiheuttaa pankkijärjestelmän epävakautta ja vaikuttaa negatiivisesti makrotalouteen.

Esimerkkejä CBDC-projekteista eri maissa

Maailman johtavat keskuspankit ovat tutkineet ja testanneet CBDC:n käyttöönottoa jo vuosien ajan. Seuraavassa muutamia esimerkkejä eri maista.

Digitaalinen euro

Digitaalinen euro olisi Euroopan keskuspankin liikkeeseen laskema sähköinen raha, joka tarjoaisi euroalueen kansalaisille turvallisen ja tehokkaan maksuvälineen.

EKP:n mukaan digitaalinen euro voisi tukea digitaalista innovaatiota, vähentää maksujärjestelmien kustannuksia ja parantaa taloudellista osallistumista. Lisäksi se voisi vahvistaa euron asemaa globaalissa taloudessa ja vastata kasvavaan digitaalisen maksamisen kysyntään.

EKP on korostanut, että digitaalinen euro ei korvaisi käteistä, vaan toimisi sen rinnalla. Lue lisää euron roolista kansainvälisillä valuuttamarkkinoilla tästä artikkelista.

Digitaalinen renminbi (e-CNY)

Kiinan keskuspankki on kehittänyt digitaalista renminbiä, joka on maailman ensimmäinen suurten talouksien CBDC. Se on suunniteltu korvaamaan osan käteisestä, parantamaan maksujärjestelmän tehokkuutta ja vahvistamaan Kiinan digitaalista taloutta.

Digitaalista renminbiä on testattu useissa kaupungeissa, ja se on saanut laajaa huomiota kansainvälisesti. Se voi myös vahvistaa renminbin asemaa kansainvälisessä kaupassa ja tukea Kiinan pyrkimyksiä modernisoida talouttaan.

Digitaalinen punta

Iso-Britannian keskuspankki, Bank of England, tutkii digitaalisen punnan mahdollisuutta. Se voisi tarjota uudenlaisen maksuvälineen, parantaa maksujärjestelmän tehokkuutta ja tukea Iso-Britannian digitaalista taloutta.

Digitaalinen punta voisi myös tukea finanssialan innovaatiota, vähentää maksujärjestelmien kustannuksia ja vahvistaa punnan asemaa globaalissa taloudessa. Bank of England on korostanut, että digitaalinen punta ei korvaisi käteistä, vaan toimisi sen rinnalla ja tukisi maan taloudellista kasvua.

Digitaalinen rupee

Intian keskuspankki, Reserve Bank of India (RBI), on ilmoittanut suunnitelmistaan kehittää digitaalista rupeeta. RBI:n mukaan digitaalinen rupee voisi tarjota turvallisen ja tehokkaan maksuvälineen, joka voisi vähentää maksujärjestelmien kustannuksia, parantaa taloudellista osallistumista ja tukea Intian digitaalista taloutta.

Digitaalinen rupee voisi myös tukea digitaalista innovaatiota, vahvistaa Intian asemaa globaalissa taloudessa ja vastata kasvavaan digitaalisen maksamisen kysyntään.

Venezuelan Petro

Venezuelan petro on kryptovaluutta, jonka Venezuelan hallitus lanseerasi vuonna 2018. Se on maailman ensimmäinen valtion liikkeeseen laskema kryptovaluutta, ja sen arvo on sidottu maan öljyvaroihin.

Petro lanseerattiin tarkoituksena kiertää kansainvälisiä pakotteita, houkutella ulkomaisia investointeja ja tukea maan taloutta. Kuitenkin monet asiantuntijat ja kansainväliset organisaatiot ovat kyseenalaistaneet petron legitiimiyden, tehokkuuden ja sen vaikutuksen kansainväliseen talouteen.

CBDC:n vaikutus maailmantalouteen

Keskuspankkien digitaaliset valuutat (CBDC:t) ovat maailmantalouden kannalta merkittävä ilmiö. Seuraavassa muutamia potentiaalisia vaikutuksia, joita CBDC:n laajemmalla käyttöönotolla olisi globaaliin talouteen.

 1. Maksujärjestelmien tehostuminen: CBDC:t voivat tehostaa maksujärjestelmiä, vähentää transaktiokustannuksia ja nopeuttaa rahansiirtoja kansainvälisesti.
 2. Vähemmän käteisen käyttöä: Kun digitaalinen valuutta on helposti saatavilla ja turvallinen, se voi vähentää käteisen rahan tarvetta ja tehdä taloudesta entistä digitaalisemman.
 3. Makrotaloudellinen hallinta: Keskuspankit voivat käyttää CBDC:tä tehokkaammin ohjaamaan talouspolitiikkaa, kuten korkotasoja ja likviditeettiä.
 4. Yksityisyyden haasteet: Vaikka CBDC:t voivat tarjota parempaa turvallisuutta, ne voivat myös aiheuttaa yksityisyyteen liittyviä huolenaiheita, koska keskuspankit voivat seurata transaktioita.
 5. Kilpailu kryptovaluuttojen kanssa: CBDC:t voivat kilpailla suoraan kryptovaluuttojen, kuten Bitcoinin ja Ethereumin, kanssa. Tämä voi vaikuttaa kryptovaluuttojen arvoon ja niiden asemaan globaalissa taloudessa.
 6. Kansainväliset vaikutukset: Jos suuret taloudet, kuten Yhdysvallat tai Euroopan unioni, ottavat käyttöön CBDC:t, se voi vaikuttaa globaaliin talouteen ja mahdollisesti vahvistaa näiden maiden asemaa maailmantaloudessa.

Toistaiseksi keskuspankkien digiraha on edennyt yllättävän hitaasti länsimaissa. Osa keskuspankeista, kuten Yhdysvaltain Fed, on toistaiseksi ollut jopa sitä vastaan.

CBDC:n tulevaisuuden näkymät

CBDC:n potentiaali mullistaa maksujärjestelmät ja talouden infrastruktuuri on valtava, mutta sen toteuttamiseen liittyy myös monia haasteita.

Kiina on ollut eturintamassa CBDC:n kehityksessä ja on jo testannut digitaalista renminbiä useissa kaupungeissa. Kiinan nopea eteneminen on osa maan laajempaa pyrkimystä digitalisoida talouttaan ja vahvistaa asemaansa globaalissa finanssijärjestelmässä.

Monet länsimaat, mukaan lukien Euroopan maat ja Yhdysvallat, ovat edenneet varovaisemmin. Vaikka näissä maissa on tunnustettu CBDC:n mahdolliset edut, ne ovat myös tunnistaneet siihen liittyvät riskit ja haasteet.

Keskuspankeilla on edessään monia teknisiä haasteita. CBDC:n on oltava turvallinen, tehokas ja skaalautuva, jotta se voi palvella koko väestöä. Lisäksi on ratkaistava, miten CBDC integroidaan olemassa oleviin maksujärjestelmiin ja miten se vaikuttaa pankkijärjestelmään.

Lakipykälien osalta keskuspankkien on määriteltävä CBDC:n juridinen asema ja sen suhde muihin maksuvälineisiin. On myös selvitettävä, miten CBDC vaikuttaa rahapolitiikkaan ja finanssistabiliteettiin.

Yksi merkittävimmistä haasteista on kansalaisten yksityisyyden suojaaminen. Vaikka CBDC voisi tarjota parempaa turvallisuutta ja tehokkuutta, se voisi myös mahdollistaa keskuspankkien ja hallitusten pääsyn yksityiskohtaisiin tietoihin kansalaisten taloudellisista toimista. Tämä herättää huolta yksityisyyden suojasta ja valtion mahdollisesta valvonnasta.

CBDC Suomi – milloin se nähdään?

CBDC Suomi tarkoittaa samaa kuin digitaalinen euro. Tämä johtuu siitä, että Suomi on osa euroaluetta. CBDC Suomi ja sen aikataulu riippuvat Euroopan keskuspankin (EKP) päätöksistä.

Tuorein tieto Euroopan keskuspankilta on saatu 18. lokakuuta 2023. EKP kertoo tiedotteessaan, että marraskuussa 2023 ryhdytään luomaan pohjaa digitaaliselle eurolle. Lopullista päätöstä sen käyttöönotosta ei ole kuitenkaan vielä tehty.

”The Governing Council of the European Central Bank (ECB) decided today to move to the next phase of the digital euro project: the preparation phase. The next phase of the digital euro project – the preparation phase – will start on 1 November 2023 and will initially last two years. It will involve finalising the digital euro rulebook and selecting providers that could develop a digital euro platform and infrastructure.”

EKP on tutkinut jo vuosia digitaalisen euron mahdollisuutta, mutta sen käyttöönottoon liittyy vielä paljon ratkaisemattomia haasteita. Jos EKP päättää edetä digitaalisen euron kanssa, CBDC Suomi voisi olla käytössä seuraavan 5-10 vuoden kuluessa.

Antti Hyppänen
Antti Hyppänen

Antti Hyppänen on yli kymmenen vuoden kokemuksella varustettu sijoittaja ja makrotalouden seuraaja. Antti tunnetaan Suomessa myös kryptovaluutta-alan asiantuntijana. Hän on Bitcoinkeskus.com -sivuston perustaja, joka on Suomen suurin kryptovaluutta-aiheinen verkkosivusto. Antti toimii säännöllisesti myös kolumnistina Nordnet.fi ja Sijoitustieto.fi -sivustoilla.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *