Euribor: tärkein viitekorko selitettynä!

euribor
Tämä sivusto sisältää affiliate- eli kumppanuuslinkkejä. Asialinja voi olla oikeutettu kompensaatioon, jos rekisteröidyt artikkeleissa mainittuihin palveluihin sivustomme linkkien kautta. Saat lisätietoja mainostamisen periaatteeista info-sivulta.

Euribor on euroalueen tärkein viitekorko ja lyhenne sanoista Euro Interbank Offered Rate. Vaikka euribor ja EKP:n ohjauskorko ovat usein hyvin lähellä toisiaan, ne eivät tarkoita samaa asiaa.

Markkinoilla on viisi erilaista euribor-korkoa: 1 viikon, 1 kuukauden, 3 kuukauden, 6 kuukauden ja 12 kuukauden Euribor. Euriborin historia alkaa lähes päivälleen samaan aikaan kuin euron historia

Euribor on paljon enemmän kuin pelkkä korko, sillä se toimii myös taloudellisena indikaattorina joka heijastaa euroalueen tilaa ja pankkien välistä luottamusta. Euribor ennusteet riippuvat hyvin paljon euroalueen inflaation ja talouskasvun ennusteesta.

Mikä on Euribor?

Euribor on euroalueen tärkein viitekorko ja lyhenne sanoista Euro Interbank Offered Rate. Euribor on euroalueen suurimpien pankkien ilmoittama korko, jolla pankit ovat valmiita lainaamaan rahaa toisilleen. Euribor muodostetaan keskiarvona näiden pankkien ilmoittamista koroista.

Euriborin määritykseen osallistuu 19 pankin muodostama paneeli. Siihen kuuluvat mm. Deutsche Bank, Barclays, Banco Santander, ja ING Bank. Tarkka lista löytyy Euroopan rahamarkkinainstituutti EMMI:n verkkosivuilta. EMMI hallinnoi euribor-korkoja.

Euriborkorot julkaistaan jokaisena Target2-maksujärjestelmän aukiolopäivänä. Tämä tapahtuu klo 12:00 Suomen aikaa. Markkinoilla on viisi erilaista euribor-korkoa:

  • 1 viikon Euribor
  • 1 kuukauden Euribor
  • 3 kuukauden Euribor
  • 6 kuukauden Euribor
  • 12 kuukauden Euribor

Euribor on Euroopan tärkein viitekorko. Viitekorko tarkoittaa korkoa, jota käytetään perustana muiden korkojen määrittämiselle.

Tunnetuin esimerkki viitekoron käyttämisestä on asuntolainan korko. Sen viitekorkona käytetään Suomessa useimmin 12 kuukauden euriboria. Lainanottajan kokonaiskorko on silloin 12 kk euribor + pankin marginaali.

Euribor vs. EKP:n ohjauskorko

Vaikka euribor ja EKP:n ohjauskorko ovat usein hyvin lähellä toisiaan, ne eivät tarkoita samaa asiaa. Käsitellään seuraavaksi näiden kahden koron ero.

  • EKP:n ohjauskorko on Euroopan keskuspankin määrittelemä korko, jolla pankit voivat lainata rahaa suoraan keskuspankilta. Se on yksi EKP:n rahapolitiikan välineistä, ja sen avulla EKP pyrkii ohjaamaan inflaatiota ja talouskasvua.
  • Euribor kuvastaa keskimääräistä korkoa, jolla euroalueen pankit ovat valmiita lainaamaan rahaa toisilleen. Se on markkinapohjainen korko, joka heijastaa pankkien välistä luottamusta ja markkinoiden näkemyksiä talouden tilasta.

Euroopan keskuspankin ohjauskorko ohjaa nimensä mukaisesti muita korkoja. Kun EKP muuttaa ohjauskorkoaan, se vaikuttaa suoraan pankkien kustannuksiin, kun ne lainaavat rahaa keskuspankilta. Tämä voi vaikuttaa siihen, kuinka halukkaita pankit ovat lainaamaan rahaa toisilleen ja millä korolla. Se puolestaan vaikuttaa euribor-korkoon.

Alla olevassa kuvassa näkyy Euroopan keskuspankin ohjauskoron (sininen trendilinja) sekä 12 kuukauden euriborin (vaalean vihreä trendilinja) välinen suhde.ekp ohjauskorko euriborEKP:n ohjauskorko vaikuttaa siis pankkien kustannuksiin. Euribor on se viitekorko, joka vaikuttaa kuluttajien lainoihin, esimerkiksi asuntolainaan. Käytännössä näiden kahden koron ero on hyvin pieni, kuten yllä oleva grafiikka näyttää.

Viisi erilaista euribor-korkoa

Markkinoilla on viisi erilaista euribor-korkoa: 1 viikon, 1 kuukauden, 3 kuukauden, 6 kuukauden ja 12 kuukauden euribor. Käydään seuraavaksi läpi nämä korkot hieman tarkemmin.

1 viikon euribor

Yhden viikon euribor on lyhyin euribor-maturiteetti ja kuvastaa markkinoiden lyhytaikaisimpia korko-odotuksia. Suomessa sitä ei yleisesti käytetä asuntolainojen viitekorkona, mutta se antaa viitettä markkinoiden lyhytaikaisista liikkeistä.

1 kuukauden euribor

Yhden kuukauden euribor heijastaa yhden kuukauden lainojen keskimääräistä korkotasoa. Vaikka se ei ole yleisin asuntolainojen viitekorko Suomessa, sitä voidaan käyttää joissakin lyhytaikaisissa rahoitustuotteissa.

3 kuukauden euribor

Kolmen kuukauden euribor on yksi yleisimmistä maturiteeteista ja sitä käytetään usein yrityslainoissa ja johdannaissopimuksissa Suomessa. Se antaa kuvan markkinoiden keskipitkän aikavälin odotuksista.

6 kuukauden euribor

Puolen vuoden euribor on toinen yleinen viitekorko Suomessa, erityisesti yrityslainoissa. Se antaa pidemmän aikavälin näkymän kuin 3 kuukauden euribor.

12 kuukauden euribor

Tämä on yleisin Suomessa käytettävä viitekorko asuntolainoissa. Se heijastaa pankkien odotuksia koron kehityksestä seuraavan vuoden aikana ja on merkittävä indikaattori asuntolainojen korkotason määrittelyssä.

Euriborin historia

Euriborin historia alkaa lähes päivälleen samaan aikaan kuin euron historia. Kun euro otettiin käyttöön vuonna 1999, oli selvää, että uudella valuutta-alueella tarvittaisiin yhtenäinen viitekorko, joka kuvastaisi euroalueen pankkien välisten lainojen korkotasoa.

Euriborin ensimmäinen virallinen noteeraus tapahtui 30. joulukuuta vuonna 1998 eli kaksi päivää ennen euron käyttöönottoa.

euro

Euriborin kehitys on ollut tiiviisti sidoksissa Euroopan talouden vaiheisiin. Esimerkiksi 2000-luvun alussa, kun Euroopan talous kasvoi vahvasti, euribor oli korkeammalla tasolla.

Vuoden 2008 finanssikriisin myötä euribor laski historiallisen matalaksi, kun keskuspankit laskivat ohjauskorkojaan elvyttääkseen taloutta.

Suomessa  euribor on ollut erityisen merkittävä, sillä se on ollut yleisin viitekorko asuntolainoissa. Suomalaiset ovat seuranneet tarkasti euriborin kehitystä, sillä se on vaikuttanut suoraan siihen, kuinka paljon he ovat maksaneet asuntolainoistaan.

Euriborin vaikutus talouteen ja kuluttajiin

Euribor on paljon enemmän kuin pelkkä korko, sillä se toimii myös taloudellisena indikaattorina joka heijastaa euroalueen tilaa ja pankkien välistä luottamusta.

Euribor on myös tärkeä mittari Euroopan keskuspankin rahapolitiikan arvioinnissa, sillä se antaa viitteitä markkinoiden odotuksista tulevista ohjauskoroista.

Euribor vaikuttaa Euroopassa moniin rahoitustuotteisiin, kuten yrityslainoihin, johdannaissopimuksiin ja sijoitustuotteisiin. Sen liikkeet voivat vaikuttaa laajasti koko talouteen, mukaan lukien yritysten rahoituskustannuksiin ja sijoittajien tuotto-odotuksiin.

Kun euribor on matala, se voi viitata siihen, että pankit luottavat toisiinsa ja ovat valmiita lainaamaan rahaa alhaisella korolla. Korkea euribor voi olla merkki epävarmuudesta markkinoilla.

Suomessa, kuten monissa muissakin Euroopan maissa, asuntolainojen korot ovat usein sidottu euriboriin. Jos lainanottaja ei ole käyttänyt koronnousulta suojaavaa korkokattoa, hänen lainanhoitokulunsa voivat kallistua merkittävästi euriborin noustessa.

Asuntolainan voi sitoa myös eri maturiteettiin. Lyhyempi maturiteetti (esim. 3kk euribor) on edullinen euriborin laskiessa, sillä korko tarkistetaan nopeammin. Kahdentoista kuukauden euribor on taas parempi korkojen noustessa, kun tarkistus tehdään vain kerran vuodessa.

Kuluttajille euriborin seuraaminen onkin tärkeää, sillä se voi vaikuttaa oleellisesti heidän taloudelliseen tilanteeseensa. Jokaisella on hyvä olla käsitys euriborin kehityksestä jo lainanoton yhteydessä.

Lue lisää koroista ja niiden vaikutuksista: Näin korot toimivat taloudessa.

Euribor ennuste

Euribor ennusteet riippuvat hyvin paljon euroalueen inflaation ja talouskasvun ennusteesta. Käynnissä on tällä hetkellä poikkeuksellisen korkean inflaation jakso, ja Euroopan keskuspankki yrittää taistella inflaatiota vastaan nostamalla ohjauskorkoaan.

Käydään seuraavaksi läpi hieman näkemyksiä vuosille 2024 ja 2025.

Euribor alkaa laskea vuonna 2024

Euribor alkaa laskea, kun Euroopan keskuspankki uskoo inflaation kääntynen laskuun pysyvästi. EKP alkaa silloin laskea ohjauskorkoaan, mikä puolestaan laskee euriboria.

Euroopan keskuspankin ennusteet inflaatiosta olivat syyskuun 2023 kokouksessa seuraavat: 5,6 % vuodelle 2023, 3,2 % vuodelle 2024 ja 2,1 % vuodelle 2025.

Vuoden 2024 ennuste näyttää siis positiiviselta. Todennäköisesti EKP alkaa laskea ohjauskorkoaan, mikä saa myös euriborin kaikki maturiteetit laskuun.

Lue lisää aihesta: Euribor 12 kk ennuste 2024.

Euriborin lasku jatkuu vuonna 2025?

Tämän hetken ennusteet näyttävät siltä, että vuoden 2024 trendi vahvistuu vuodelle 2025. Toisin sanoen, inflaatio jatkaa laskuaan ja samalla euroalueen BKT jatkaa positiivista trendiään.

EKP ennustaa tällä hetkellä vuoden 2025 BKT-lukemaksi euroalueella noin 1,7 prosenttia, mikä on 0,7 prosenttiyksikköä suurempi kuin vuoden 2024 ennuste.

Vuosi 2025 on kuitenkin kaukana, ja moni asia voi myös mennä vikaan. Trendit ovat nyt lupaavat ainakin asuntolainaajien kannalta!

Lue tarkempi analyysi tästä artikkelista: Euribor 12 kk ennuste 2025.

Antti Hyppänen
Antti Hyppänen

Antti Hyppänen on yli kymmenen vuoden kokemuksella varustettu sijoittaja ja makrotalouden seuraaja. Antti tunnetaan Suomessa myös kryptovaluutta-alan asiantuntijana. Hän on Bitcoinkeskus.com -sivuston perustaja, joka on Suomen suurin kryptovaluutta-aiheinen verkkosivusto. Antti toimii säännöllisesti myös kolumnistina Nordnet.fi ja Sijoitustieto.fi -sivustoilla.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *