Vuoden 2008 finanssikriisi selitettynä

finanssikriisi 2008
Tämä sivusto sisältää affiliate- eli kumppanuuslinkkejä. Asialinja voi olla oikeutettu kompensaatioon, jos rekisteröidyt artikkeleissa mainittuihin palveluihin sivustomme linkkien kautta. Saat lisätietoja mainostamisen periaatteeista info-sivulta.

Vuoden 2008 finanssikriisi tarkoittaa vuosina 2007-2009 tapahtunutta maailmanlaajuista talouskriisiä, joka alkoi Yhdysvaltojen asuntomarkkinoiden romahtamisesta. Finanssikriisin syyt johtavat 2000-luvun alkupuolelle. Vaikka 2000-luvun alun talousbuumi näytti lupaavalta, monet taloustieteilijät ja asiantuntijat varoittivat kestämättömästä kasvusta ja mahdollisesta kuplasta.

Vuoden 2008 finanssikriisi jätti syvät arvet sekä Yhdysvaltojen talouteen että maailmantalouteen. Vaikka Suomi oli sivussa suorista asuntomarkkinoiden ongelmista, jotka laukaisivat kriisin Yhdysvalloissa, maan talous ei välttynyt kriisin vaikutuksilta. Toipuminen vuoden 2008 finanssikriisistä ei ollut helppoa, ja se vaati monenlaista interventiota sekä kansallisilta hallituksilta että kansainvälisiltä järjestöiltä.

Mitkä tarkoittaa vuoden 2008 finanssikriisi?

Vuoden 2008 finanssikriisi tarkoittaa vuosina 2007-2009 tapahtunutta maailmanlaajuista talouskriisiä, joka alkoi Yhdysvaltojen asuntomarkkinoiden romahtamisesta.

Finanssikriisiä kutsutaan 2008 finanssikriisiksi, koska sen merkittämimmät tapahtumat nähtiin vuonna 2008. Kriisi huipentui syyskuussa 2008, jolloin mm. Lehman Brothers -pankki ajautui konkurssiin.

Finanssikriisi tapahtui vuosina 2007-2009. Sen ytimessä oli vuosia paisunut asuntokupla, jota riskialttiit asuntolainat paisuttivat jatkuvasti. Nämä asuntolainat oli paketoitu arvopapereiksi ja myyty sijoittajille. Kun asuntokupla puhkesi, arvopapereiden kurssit romahtivat, ja seurauksena oli finanssialan konkurssiaalto.

Vuoden 2008 finanssikriisi olisi voinut aiheuttaa pahimmillaan koko pankkijärjestelmän romahtamisen Yhdysvalloissa. Tästä olisi seurannut globaali finanssijärjestelmän kaatuminen. Laajemmat tuhot estettiin Yhdysvaltain valtion ja keskuspankin väliintulon avulla.

Kriisi levisi Yhdysvalloista kaikkialle maailmaan. Pankkeja kaatui joka puolella, ja Suomikin sai kriisistä osansa.

Finanssikriisin syyt

Finanssikriisin syyt johtavat 2000-luvun alkupuolelle. Maailmantalous näytti olevan tuolloin vahvassa nousussa teknobuumin puhkeamisen ja 9-11 -iskun jäljiltä.

Erityisesti Yhdysvalloissa asuntomarkkinat kukoistivat, ja asuntojen hinnat nousivat ennennäkemättömällä vauhdilla. Tämä nousu ei kuitenkaan ollut pelkästään luonnollisen kysynnän ja tarjonnan tulosta. Useita tekijöitä yhdistyi luomaan otolliset olosuhteet asuntokuplan syntymiselle.

Ensinnäkin, keskuspankit pitivät korkotason matalana. Matalat korot tekivät lainaamisesta edullista, mikä kannusti sekä yksityishenkilöitä että yrityksiä ottamaan lisää lainaa. Tämä lisäsi kysyntää asuntomarkkinoilla, mikä puolestaan ajoi asuntojen hintoja ylöspäin.

Toiseksi, finanssialan sääntely oli löyhää. Monimutkaiset rahoitusinstrumentit, kuten johdannaiset, olivat nousseet suosioon, ja niitä käytettiin laajasti riskin hajauttamiseen. Monet pankit ja rahoituslaitokset ottivat suuria riskejä olettaen, että asuntojen hinnat jatkaisivat nousuaan ikuisesti.

deutsche bank

Kolmanneksi, subprime-lainat eli korkean riskin asuntolainat tulivat suosituiksi. Nämä lainat myönnettiin henkilöille, joilla oli heikko luottotiedot tai alhainen tulotaso. Rahoituslaitokset alkoivat paketoida näitä subprime-lainoja ja myydä niitä eteenpäin arvopapereina.

Nämä arvopaperit olivat suosittuja sijoittajien keskuudessa, koska niiden uskottiin tuottavan hyvää tuottoa pienellä riskillä.

Kaiken kaikkiaan nämä tekijät yhdistyivät luomaan asuntokuplan, joka oli tuhoon tuomittu.

Näin finanssikriisi 2008 puhkesi

Vaikka 2000-luvun alun talousbuumi näytti lupaavalta, monet taloustieteilijät ja asiantuntijat varoittivat kestämättömästä kasvusta ja mahdollisesta kuplasta. Nämä varoitukset osoittautuivat valitettavasti oikeiksi, kun useat tekijät yhdistyivät ja johtivat lopulta finanssikriisiin.

Yksi merkittävimmistä tekijöistä oli koronnostot. Yhdysvaltain keskuspankki, Federal Reserve, alkoi nostaa ohjauskorkoaan vuonna 2006 vastauksena inflaatiopaineisiin ja ylikuumentuneeseen talouteen. Nämä koronnostot tekivät lainojen hinnat kalliimmiksi, erityisesti niille, jotka olivat ottaneet säädettävillä koroilla varustettuja lainoja.

Monet subprime-lainanottajat, jotka olivat alun perin hyötyneet matalista koroista, huomasivat nyt olevansa tilanteessa, jossa he eivät pystyneet maksamaan lainojaan takaisin.

Samanaikaisesti asuntojen hinnat alkoivat laskea monilla alueilla, erityisesti niillä, joilla hintojen nousu oli ollut nopeinta. Tämä johti siihen, että monet kotitaloudet huomasivat olevansa suurissa ongelmissa, eli heidän asuntojensa arvo oli pienempi kuin niiden asuntolainojen määrä.

asuntomarkkina

Kun yhä useammat ihmiset eivät kyenneet maksamaan lainojaan ja asuntojen hinnat laskivat, monimutkaiset rahoitusinstrumentit, kuten asuntolainakriisin arvopaperit (MBS), menettivät arvonsa. Monet pankit ja rahoituslaitokset, jotka olivat investoineet näihin arvopapereihin, kohtasivat valtavia tappioita.

Tämä aiheutti luottamusongelman finanssisektorilla. Pankit pelkäsivät lainata toisilleen, koska ne eivät tienneet muiden pankkien todellista taloudellista tilannetta. Tämä johti likviditeettikriisiin, jossa rahaa oli vaikea saada, mikä puolestaan johti monien yritysten ja pankkien konkurssiin.

Yksi dramaattisimmista hetkistä kriisissä oli syyskuussa 2008, kun yksi suurimmista investointipankeista, Lehman Brothers, meni konkurssiin. Tämä tapahtuma laukaisi paniikin finanssimarkkinoilla ja johti monien muiden laitosten, kuten vakuutusyhtiö AIG:n, vakaviin ongelmiin.

Kaiken kaikkiaan vuoden 2008 finanssikriisin syitä oli monia, mutta keskeisessä roolissa olivat liiallinen velkaantuminen, riskialttiit rahoitusinstrumentit ja ylikuumentunut asuntomarkkina.

Finanssikriisin vaikutukset

Vuoden 2008 finanssikriisi jätti syvät arvet sekä Yhdysvaltojen talouteen että maailmantalouteen. Vaikka kriisin keskipiste oli Yhdysvalloissa, sen vaikutukset ulottuivat kaikkialle maailmaan, mullistaen finanssisektorin ja aiheuttaen taloudellista epävakautta.

Vaikutukset Yhdysvalloissa

Kriisin keskiössä olivat asuntomarkkinat. Kun asuntojen hinnat romahtivat, monet amerikkalaiset huomasivat, että heidän kotinsa arvo oli pienempi kuin niiden asuntolainojen määrä. Tämä johti massiivisiin asuntojen haltuunottoihin ja asuntomarkkinoiden jäädyttämiseen.

Kun suuret finanssilaitokset, kuten Lehman Brothers, menivät konkurssiin, se aiheutti paniikkia ja epävarmuutta koko finanssisektorilla.

Merkittäviä romahduksia Yhdysvalloissa vuonna 2008:
  • Bank of America osti Countrywide Financialin
  • JP Morgan Chase osti Bear Stearnsin
  • Asuntoluotottajat Fannie Mae ja Freddie Mac kaatuivat
  • Lehman Brothersin konkurssi
  • AIG:n konkurssi
  • JPMorgan Chase osti Washington Mutualin

Finanssikriisin seurauksena työttömyys nousi, kulutus laski, ja Yhdysvaltain talous sukelsi syvään taantumaan.

Vaikutukset laajemmin

Kriisi paljasti monia ongelmia finanssisektorilla. Monimutkaiset rahoitusinstrumentit, kuten johdannaiset, olivat liian riskialttiita ja niiden todellista arvoa oli vaikea arvioida.

Pankit ja muut rahoituslaitokset menettivät luottamuksensa toisiinsa, mikä johti luoton kuivumiseen ja likviditeettikriisiin. Monet pankit tarvitsivat valtion pelastuspaketteja pysyäkseen pystyssä.

Vaikka kriisi alkoi Yhdysvalloista, sen vaikutukset levisivät nopeasti maailmanlaajuisesti. Euroopassa monet pankit kohtasivat vakavia ongelmia, ja useat maat, kuten Islanti, Irlanti ja Kreikka, joutuivat talouskriisiin.

Aasiassa, erityisesti Kiinassa, vienti laski merkittävästi Yhdysvaltojen ja Euroopan kysynnän vähentyessä. Kehittyvissä maissa pääomavirrat vähenivät, ja monet maat kohtasivat taloudellisia ja sosiaalisia haasteita.

Vuoden 2008 finanssikriisi Suomessa

Vaikka Suomi oli sivussa suorista asuntomarkkinoiden ongelmista, jotka laukaisivat kriisin Yhdysvalloissa, maan talous ei välttynyt kriisin vaikutuksilta. Suomen talous oli tiiviisti kytköksissä globaaliin talouteen, ja maan vientisektori kärsi erityisesti maailmankaupan laskusta.

Vuonna 2008 Suomessa tapahtui useita merkittäviä taloudellisia muutoksia, jotka liittyivät osittain maailmanlaajuiseen finanssikriisiin:

  • Kesäkuu 2008: Vakuutusyhtiö Veritas ja säästöpankki Aktia ilmoittivat fuusioituvansa 1.1.2009. Tämä fuusio oli osa laajempaa pankki- ja vakuutussektorin konsolidoitumista, joka tapahtui vastauksena kriisin aiheuttamiin haasteisiin.
  • Lokakuu 2008: Islantilainen pankki Kaupthing keskeytti toimintansa, mikä vaikutti myös sen toimintaan Suomessa. Tämä oli osa laajempaa kriisiä, joka kohtasi Islannin pankkisektoria ja joka johti maan talouden romahtamiseen.
  • Lokakuu 2008: Toinen islantilainen pankki, Glitnir, myi suomalaisen FIM:n takaisin yritysjohdolle. Tämä oli osa Glitnirin pyrkimyksiä keskittyä ydinliiketoimintaansa ja vahvistaa tasettaan kriisin aikana.
  • Lokakuu 2008: Vakuutusyhtiö Varma osti 250 miljoonalla eurolla 10,4 prosenttia teleoperaattori Elisasta valtion lukuun. Tämä kauppa oli osa valtion pyrkimyksiä tukea ja vakauttaa maan taloutta kriisin aikana.

Nämä tapahtumat heijastelivat laajempia muutoksia ja haasteita, joita Suomen talous kohtasi vuoden 2008 finanssikriisin aikana. Vaikka Suomi selvisi kriisistä suhteellisen hyvin verrattuna moniin muihin Euroopan maihin, se joutui silti kohtaamaan monia taloudellisia ja poliittisia haasteita seuraavina vuosina.

Finanssikriisistä toipuminen

Toipuminen vuoden 2008 finanssikriisistä ei ollut helppoa, ja se vaati monenlaista interventiota sekä kansallisilta hallituksilta että kansainvälisiltä järjestöiltä. Eri maat ottivat käyttöön erilaisia toimenpiteitä ja strategioita kriisistä toipumiseksi, mukaan lukien elvytyspaketit, korkojen leikkaukset ja pankkien pelastusoperaatiot.

Toipuminen kesti useita vuosia, ja sen nopeus ja laajuus vaihtelivat maittain. Keskeisiä tekijöitä, jotka edistivät toipumista, olivat matalat korot, julkiset investoinnit infrastruktuuriin ja uudet työllisyysprojektit. Monet maat tekivät myös yhteistyötä Kansainvälisen valuuttarahaston (IMF) kanssa saadakseen taloutensa jaloilleen.

Alla on kuva IMF:n etusivulta.

imf

Vuoden 2008 finanssikriisi jätti pysyvän jäljen maailmantalouteen ja finanssialaan. Kriisin jälkeen otettiin käyttöön useita uusia säännöksiä ja lakeja finanssisektorin sääntelemiseksi ja sen vakauden varmistamiseksi. Esimerkiksi Yhdysvalloissa Dodd-Frank-laki toi mukanaan merkittäviä muutoksia pankkien ja muiden rahoituslaitosten sääntelyyn.

Kriisi myös korosti tarvetta paremmalle riskienhallinnalle ja läpinäkyvyydelle finanssialalla. Maailmantaloudessa kriisi johti keskusteluun globalisaation haavoittuvuudesta ja tarpeesta luoda kestävämpi ja vakaampi talousjärjestelmä.

Antti Hyppänen
Antti Hyppänen

Antti Hyppänen on yli kymmenen vuoden kokemuksella varustettu sijoittaja ja makrotalouden seuraaja. Antti tunnetaan Suomessa myös kryptovaluutta-alan asiantuntijana. Hän on Bitcoinkeskus.com -sivuston perustaja, joka on Suomen suurin kryptovaluutta-aiheinen verkkosivusto. Antti toimii säännöllisesti myös kolumnistina Nordnet.fi ja Sijoitustieto.fi -sivustoilla.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *