Mikä on härkämarkkina (bull market)?

härkämarkkina
Tämä sivusto sisältää affiliate- eli kumppanuuslinkkejä. Asialinja voi olla oikeutettu kompensaatioon, jos rekisteröidyt artikkeleissa mainittuihin palveluihin sivustomme linkkien kautta. Saat lisätietoja mainostamisen periaatteeista info-sivulta.

Härkämarkkina on ajanjakso, jolloin markkina on nousutrendissä ja sijoittajilla on positiivinen näkemys tulevasta kurssikehityksestä. Termin härkämarkkina alkuperästä ei ole täyttä varmuutta. Härkämarkkina ja karhumarkkina ovat toistensa vastakohtia.

Härkämarkkina ja talouskasvu liittyvät usein toisiinsa, mutta härkämarkkina voi esiintyä myös heikossa taloustilanteessa. Sijoittaja voi tehdä härkämarkkinassa hyvin eriasteisia tuottoja riippuen sijoitusstrategiasta. Härkämarkkina voi muuttua sen loppuhetkillä kuplaksi, jos sijoittajien sentimentti kasvaa ylioptimisteksi.

Mikä on härkämarkkina?

Härkämarkkina on ajanjakso, jolloin markkina on nousutrendissä ja sijoittajilla on positiivinen näkemys tulevasta kurssikehityksestä. Härkämarkkinasta puhutaan usein osakkeisiin liittyen, mutta sitä voidaan käyttää kuvaamaan minkä tahansa sijoituskohteen trendiä.

Sana härkämarkkina on peräisin englanninkielisestä termistä ”bull market”. Härkä symboloi markkinoiden aggressiivisuutta ja voimaa, kun se työntää hintoja ylöspäin. Härkämarkkinan vastakohta on karhumarkkina, englanniksi ”bear market”.

Härkämarkkinalle ei ole olemassa absoluuttisen tarkkaa määritelmää sen pituuden tai prosentuaalisen nousun osalta. Yhdysvaltain arvopaperimarkkinoita säätelevä SEC kuvaa härkämarkkinaa seuraavasti:

Härkämarkkina on ajanjakso, jolloin osakekurssit nousevat ja markkinan ilmapiiri on optimistinen. Yleensä härkämarkkinat syntyvät, kun laajan markkinaindeksin nousu on 20 % tai enemmän vähintään kahden kuukauden aikana.

Tämä on mielestäni hyvä yleisen tason kuvaus härkämarkkinasta. Markkina on silloin laaja-alaisesti nousutrendissä yhdistettynä sijoittajien positiiviseen sentimenttiin.  Härkämarkkinalle on myös tyypillistä, että kurssi pysyttelee selvästi yli 200 päivän liukuvan keskiarvon yläpuolella. Liukuva keskiarvo on suosittu indikaattori teknisessä analyysissa.

Alla olevassa kuvassa on esimerkki Bitcoinin härkämarkkinasta 2020-2021. Purppura trendilinja on 200 päivän liukuva keskiarvo ja sininen trendilinja puolestaan 50 päivän liukuva keskiarvo. Bitcoinin vuoden kestänyt härkämarkkina oli niin vahva, että kurssi ei pudonnut edes 50 päivän keskiarvon alapuolelle.

bitcoinin härkämarkkina 2020-2021

Härkämarkkina on osakemarkkinalle selvästi karhumarkkinaa yleisempi tila. Osakemarkkinat ovat noin 80 prosenttia ajasta nousussa, ja keskimääräinen härkämarkkina on selvästi karhumarkkinaa pidempi. Käyn hieman myöhemmin artikkelissa härkämarkkinan ja karhumarkkinan erot tarkemmin.

Härkämarkkinat ovat sijoittajille hyvää aikaa, sillä ne tarjoavat positiiviset tuottonäkymät. Parhaat ostot tehdään sillä hetkellä, kun karhumarkkina on loppumassa ja kääntymässä härkämarkkinaksi. Tuolloin moni sijoittaja pelkää yhä karhumarkkinan jatkuvan, mutta rohkeille sijoittajille on tarjolla erinomaisia ostopaikkoja.

Härkämarkkinat voivat kuvastaa myös talouden laajempaa terveyttä. Ne esiintyvät yleensä aikoina, jolloin talouskasvu on vahvaa, työllisyysaste on korkea, ja kuluttajien sekä yritysten luottamus talouteen on vahvistunut.

Härkämarkkinat voivat myös vaikuttaa yleiseen taloudelliseen ilmapiiriin. Kun markkinat ovat nousussa, se voi lisätä kuluttajien ja yritysten luottamusta, mikä johtaa suurempaan kulutukseen ja investointeihin. Tämä positiivinen kierre voi edistää talouden kasvua entisestään, mutta se voi myös johtaa ylioptimismiin ja mahdollisiin markkinakupliin.

Mistä härkämarkkinan nimitys on peräisin?

Termin härkämarkkina alkuperästä ei ole täyttä varmuutta. On kuitenkin olemassa kaksi suosittua teoriaa, jotka ovat molemmat hyvin mahdollisia.

Nimitys ”härkämarkkina” juontaa juurensa härän hyökkäystavasta, joka on olennainen osa tämän eläimen käyttäytymistä. Kun härkä hyökkää, se tyypillisesti työntää sarvensa voimakkaasti ylöspäin. Tämä liike symboloi osakemarkkinoiden nousua, jossa hinnat liikkuvat ylöspäin. Vertauskuvallisesti, kun markkinat ovat härkämarkkinat, ne näyttävät ”työntävän” arvojaan ylöspäin, mikä viittaa positiiviseen ja voimakkaaseen markkinakehitykseen. Toinen mielenkiintoinen teoria härkämarkkinan nimityksen alkuperästä liittyy historiallisiin kaupankäynnin käytäntöihin.

Härkiä on perinteisesti pidetty vaurauden ja voiman symboleina monissa kulttuureissa. Niitä on käytetty maksuvälineenä tai vaihdantakohteena kaupankäynnissä, erityisesti maatalous- ja karjatalousyhteisöissä. Tästä syystä härkä on saattanut tulla vertauskuvaksi markkinoille, joilla nähdään vahva ja jatkuva arvonnousu – siis markkinoille, jotka ovat ”voimakkaita ja vauraat” kuin härkä.

Härkämarkkina vs. karhumarkkina

Härkämarkkina ja karhumarkkina ovat toistensa vastakohtia. Tämän lisäksi niillä on myös merkittäviä muita eroja, jotka olen kerännyt alla olevaan taulukkoon. Taulukon lukemat kuvaavat osakemarkkinoita.

ErotHärkämarkkinaKarhumarkkina
Markkinan suunta Nousumarkkina Laskumarkkina
Kesto Voi kestää kuukausista vuosiin. Pisin härkämarkkina on nähty vuosina 2009-2020. Voi kestää kuukausista vuosiin. Pisin karumarkkina nähtiin 1930-luvun laman aikana vuosina 1937-1942.
Keskimääräinen kesto Härkämarkkinan keskimääräinen kesto on 6,6 vuotta. Karhumarkkinan keskimääräinen kesto on 1,3 vuotta.
Keskimääräinen % muutos Kurssit nousevat härkämarkkinan aikana keskimäärin 339 %. Kurssit laskevat karhumarkkinan aikana keskimäärin 38 %.
Englanninkielinen nimi Bull market Bear market

Jos haluat oppia lisää karhumarkkinasta, Asialinjasta löytyy kattava artikkeli aiheesta: Mitä karhumarkkina tarkoittaa?

Jokaisella omaisuusluokalla on hieman erilaiset härkä- ja karhumarkkinansa, koska kursseja ohjaavat erilaiset ajurit. Esimerkiksi kullan tai öljyn kurssi ei liiku aina samoista syistä kuin osakemarkkina.

On myös hyvä muistaa, että härkämarkkinassakin on aina poikkeuksia. Jotkut sijoituskohteet nousevat enemmän kuin muut. Yhtiöitä voi myös mennä konkurssiin härkämarkkinan aikana, vaikka se onkin epätodennäköisempää kuin laskumarkkinassa.

Härkämarkkina ja talous

Härkämarkkina ja talouskasvu liittyvät usein toisiinsa, mutta härkämarkkina voi esiintyä myös heikossa taloustilanteessa. Vuoden 2023 härkämarkkina osakkeissa on tästä hyvä esimerkki. Moni analyytikko odotti vuodelle 2023 taantumaa Yhdysvalloissa, mutta etenkin teknologiasektori on ollut vahvassa nousussa suuryhtiöiden vetämänä.

Alla on kuva teknologiayhtiöitä kuvaavasta Nasdaq-indeksistä vuonna 2023. Indeksi on noussut noin 10.500 pisteestä yli 14.400 pisteeseen vuoden 2023 aikana.

nasdaq 2023

Markkina jatkoi myös nousuaan vuoden 2023 lopulla siitäkin huolimatta, että moni indikaattori on alkanut ennakoide taantumaa vuoden 2024 alkuun. Miten tämä on mahdollista?

Osakekurssit ennakoivat Yhdysvaltain keskuspankin laskevan vihdoin ohjauskorkoaan vuosien 2022-2023 nousujen jälkeen. Osakemarkkin katsoo siis tulevaisuuteen ja näkee markkinoille tulevaa likviditeettiä, mikä auttaa etenkin spekulatiivisempi teknologiayhtiöitä nousuun. Myös Bitcoinin kurssi on noussut vuonna 2023 yli 140 prosenttia.

Vuosi 2023 on hyvä esimerkki siitä, että härkämarkkina voidaan nähdä osakkeissa myös epävarmassa taloustilanteessa.

Strategiavinkkejä härkämarkkinassa sijoittamiseen

Sijoittaja voi tehdä härkämarkkinassa hyvin eriasteisia tuottoja riippuen sijoitusstrategiasta. Listaan seuraavaksi muutamia strategiavinkkejä härkämarkkinaan.

  • Diversifikaatio: Härkämarkkinoilla on tärkeää hajauttaa sijoitukset eri osakkeisiin ja toimialoihin. Vaikka markkinat yleisesti nousevat, kaikki osakkeet tai toimialat eivät välttämättä kehity samalla tavalla. Hajauttamalla sijoituksia voit vähentää riskiä ja hyödyntää useampia nousumahdollisuuksia.
  • Laadukkaiden yhtiöiden valinta: Sijoita yrityksiin, joilla on vahva markkina-asema, hyvä johto ja selkeä kasvustrategia. Härkämarkkinoilla nämä yhtiöt yleensä suoriutuvat hyvin ja tarjoavat pitkäaikaista arvon kasvua.
  • Kärsivällisyys: Älä hätiköi myyntejä pienissä markkinoiden heilahteluissa. Härkämarkkinoilla arvonnousu voi jatkua pitkään, ja kärsivälliset sijoittajat hyötyvät usein eniten.

härkämarkkina määritys

Seuraavassa myös muutamia varoituksia, jotka on hyvä ottaa huomioon.

  • Markkinakuplat: Ylioptimismi voi johtaa markkinakupliin, kun osakkeiden hinnat nousevat realistista arvoaan korkeammalle. Tunnista kuplan merkit, kuten epänormaali hintojen nousu ilman fundamentaalisia syitä.
  • Yliarvostus: Vältä sijoittamista yliarvostettuihin osakkeisiin, jotka voivat olla alttiita suurille korjausliikkeille, jos markkinatunnelma muuttuu.
  • Emotionaalinen sijoittaminen: Älä anna markkinoiden yleisen tunnelman ohjata päätöksiäsi. Emotionaalinen sijoittaminen voi johtaa huonoihin päätöksiin, kuten ostamiseen huipulla tai myymiseen pohjalla.
  • Vivuttaminen: Vältä liiallista velkavivun käyttöä, vaikka markkinat näyttäisivätkin olevan jatkuvassa nousussa. Markkinoiden käännyttyä alaspäin, velka voi nopeasti muuttua taakaksi.

Vaikka härkämarkkinat tarjoavat merkittäviä mahdollisuuksia, on aina tärkeää tehdä huolellista tutkimusta ja harkita sijoituspäätöksiä kattavasti.

Härkämarkkina päättyy euforiaan

Härkämarkkina voi muuttua sen loppuhetkillä kuplaksi, jos sijoittajien sentimentti kasvaa ylioptimisteksi. Tässä kohtaa puhutaan usein euforiavaiheesta. Näet alla kuvan klassisesta Wall Street Cheat Sheetistä, joka kuvaa markkinoiden psykologiaa. Härkämarkkina alkaa kuvan vasemmasta alanurkasta ja päättyy euforiavaiheeseen.

wall street cheat sheet

Euforiavaiheessa nähdään usein koko bull-markkinan kovimmat prosentuaaliset nousut. Sen alkumetrit eli ”Hope” ja ”Disbelief” ovat usein hidasta nousua, ja englanniksi puhutaan usein termistä ”climbing a wall of worry”. Mitä lähempänä ollaan bull-markkinan huippua, sitä korkeampi kulmakerroin kurssinousuilla myös on.

Mitä volatiilimpi markkina, sitä rajumpia nousuja nähdään. Kryptovaluutat ovat hyvä esimerkki markkinasta, jossa voidaan nähdä jopa 10x-100x nousuja parin kuukauden aikana euforiavaiheessa.

Härkämarkkinan euforiavaiheessa voidaan  nähdä parabolista kurssinousua myös osakkeissa. Tuo on vaihe, jolloin kaikki ryntäävät markkinoille helpon rahan toivossa. Muodostuu kupla eli sijoituskohteiden hinnat nousevat kestämättömälle tasolle, ja lopulta markkina romahtaa hyvin rajusti.

Ensimmäisen romahduksen jälkeen nähdään usein vielä ns. ”complaceny”-vaihe, joka huijaa monia uskomaan härkämarkkinan vielä jatkuvan.

Antti Hyppänen
Antti Hyppänen

Antti Hyppänen on yli kymmenen vuoden kokemuksella varustettu sijoittaja ja makrotalouden seuraaja. Antti tunnetaan Suomessa myös kryptovaluutta-alan asiantuntijana. Hän on Bitcoinkeskus.com -sivuston perustaja, joka on Suomen suurin kryptovaluutta-aiheinen verkkosivusto. Antti toimii säännöllisesti myös kolumnistina Nordnet.fi ja Sijoitustieto.fi -sivustoilla.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *