Mikä on henkilöbrändi ja mihin sitä tarvitaan?

henkilobrändi
Tämä sivusto sisältää affiliate- eli kumppanuuslinkkejä. Asialinja voi olla oikeutettu kompensaatioon, jos rekisteröidyt artikkeleissa mainittuihin palveluihin sivustomme linkkien kautta. Saat lisätietoja mainostamisen periaatteeista info-sivulta.

Henkilöbrändi on taikasana, joka tulee jatkuvasti vastaan etenkin sosiaalisessa mediassa. Kyseessä ei ole mikään uusi keksintö, mutta some-aika on tehnyt henkilöbrändin rakentamisesta helpompaa myös ns. tavallisille ihmisille. Tässä artikkelissa tutustutaan henkilöbrändiin paremmin ja käydään myös läpi sanojen brändi sekä brändäys merkitystä.

Mikä on brändi?

Lähdetään ensin liikkeelle mainosmiesten rakastamasta brändi-sanasta. Alun perin  englanninkielinen sana brand on johdettu muinaisnorjalaisesta sanasta brandr, joka tarkoittaa polttamista. Karjanomistajat ’brändäsivät’ jo aikojen alussa omaisuutensa erottaakseen sen naapurin karjasta.

Sana brändi ei ole aivan yksiselitteinen kokonaisuus, mutta seuraava kuvaus on varsin osuva.

Brändi on nimi, termi, merkki, symboli, muoto tai näiden yhdistelmä, jonka tarkoituksena on identifioida myyjän tai myyjien tuotteet ja palvelut, sekä erottaa ne kilpailijoista. (American Marketing Association)

Käytännössä brändi sisältää paljon muutakin, kuin yrityksen tuotemerkin. Kyseessä on laajemmin tarkasteltuna tuotteen ympärille muodostunut maine, sen tarina. Kuluttajan näkökulmasta brändi on syy valintaan. Miksi henkilö poimii ostoskoriinsa Coca-Colan, eikä Pepsiä?

Brändin voi sanoa olevan tuotteen ominaisuuksien summa. Sen logo, pakkaus, hintaluokka, historia, maine sekä tapa, jolla sitä markkinoidaan.

coca-cola
Coca-Cola on maailman tunnetuin brändi.

Imago ja maine ovat myös hyvin lähellä brändi-sanaa. Ero voidaan nähdä siten, että imago ja maine ovat osaa laajempaa kokonaisuutta, jota kutsutaan brändiksi.

Imago määritellään usein visuaaliseksi mielikuvaksi, jonka muodostumiseen vaikuttavat ensisijaisesti erilaiset viestinnälliset elementit. Imago syntyy nopeasti ja voi myös muuttua nopeasti. Hyvin usein kyseessä on ensivaikutelma tuotteesta tai palvelusta.

Maine edustaa puolestaan kokonaiskuvaa, joka syntyy pidemmän ajan kuluessa. Maine luodaan strategisten toimenpiteiden avulla, ja siihen vaikuttaa esimerkiksi yrityksen reagointi ongelmatilanteisiin. Hyvä maine on yritykselle tai palvelulle valttikortti, mutta sen rakentaminen vaatii aikaa. Maine saadaan toisaalta pilattua hyvin nopeasti.

Esimerkiksi Alfa Romeolla on urheilullinen imago, mutta maine helposti rikkoontuvana autona.

Mitä tarkoittaa brändäys?

Tuotteen tai palvelun eri ominaisuudet yhdistyvät brändissä kokonaisuudeksi, jota kutsutaan myös mielikuvaksi. Brändin luominen on pitkäjänteinen prosessi, ja tätä toimintaa kutsutaan brändäykseksi.

Artikkelissa on puhuttu tähän asti lähinnä tuotteista tai palveluista. Brändi on yhtä lailla myös kaupunkien, valtioiden, yhdistysten tai ihmisten omaisuutta. Kun puhutaan kaksijalkaisista olennoista, kyse on henkilöbrändistä. Palataan tähän termiin seuraavassa kappaleessa.

On syytä muistaa, että ihmiset, tuotteet, yritykset ja palvelut saavat brändin myös tahtomattaan. Jokainen meistä luo oman henkilöbrändinsä jokapäiväisellä toiminnallaan. Jokainen yritys rakentaa brändiään asiakaskohtaamisissa – halusi tai ei. Maine alkaa syntyä heti palvelun perustamispäivästä lähtien.

Brändäyksen ideana on rakentaa henkilön, yrityksen tai tuotteen brändistä halutun kaltainen. Tuotteella voi olla esimerkiksi vanhanaikainen imago tai huono maine, joka on syntynyt heikosti hoidetusta kriisitilanteesta.

Brändäyksen tehtävänä on luoda ennen kaikkea tarinaa. Tavoitteena on saada kuluttajat assosioimaan tuotteeseen halutut ominaisuudet. Oma tuote voi olla esimerkiksi laadukas, turvallinen, riittoisa, tyylikäs tai jotain vastaavaa.

henkilöbrändi - marimekko
Marimekko on yksi Suomen tunnetuimmista brändeistä. Sitä on rakennettu pitkään ja onnistuneesti.

Forbes.com listaa täällä maailman arvokkaimmat brändit. Tällä hetkellä kärjessä oleva Apple tuntuu itsestään selvyydeltä, mutta tilanne oli aivan toinen vielä 10 vuotta sitten. Maailman tunnetuimpien brändin kärkipaikkaa pitää hallussaan Coca-Cola. Näiden listasijoitusten takana on pitkään jatkunut brändäys.

Brändin rakennustyö lähtee liikkeelle esim. yrityksen kohdalla sen missiosta, visiosta ja arvoista. Mikä on yrityksen olemassaolon syy markkinoilla? Tämän jälkeen voidaan luoda brändistrategiaa. Se sisältää pitkän sekä lyhyen tähtäimen tavoitteita, joilla yrityksen visio viedään käytäntöön.

Onnistunut brändäys luo houkuttelevan brändin, joka heijastaa yrityksen arvomaailmaa. Usein brändistrategian tärkeimpänä tavoitteena on brändin tunnettuuden lisääminen valitussa kohderyhmässä.

Mikä on henkilöbrändi?

Tutustutaan seuraavaksi artikkelin pääaiheeseen, eli henkilöbrändiin. Mitä kaikkea tämä käsite sisältää?

Kuten artikkelin alussa todettiin, brändi on laaja kokonaisuus esimerkiksi tuotteeseen liittyviä ominaisuuksia. Henkilöbrändi on puolestaan henkilöön liittyvä kokonaisuus, joka koostuu yhtä lailla imagosta ja maineesta. Henkilöbrändi jaetaan usein kahteen eri osa-alueeseen: persoonabrändiin ja ammattibrändiin.

Kuten brändäysosiossa todettiin: brändi syntyy, halusi sitä tai ei. Samat sanat voidaan todeta myös henkilöbrändiin liittyen. Tilanne on muuttunut luonnollisesti internetin ja sosiaalisen median myötä.

Ihmisten tuttavapiiri oli hyvin erilainen ennen internet-vallankumousta. Tavallisella henkilöllä oli lisäksi varsin rajalliset työkalut brändinsä luomiseen. Some on kuitenkin muuttanut pelikentän totaalisesti. Kuka tahansa voi nykyisin tavoittaa miljoonia ihmisiä ympäri maailman Youtube-videolla, blogipostauksella tai yhdellä twiitillä.

Some vaikuttaa myös merkittävästi henkilöbrändin muodostumiseen. Tavallisten ihmisten sanomiset ja tekemiset voivat levitä todella laajalle – sekä hyvässä että pahassa. Yksi twiitti tai Facebook-postaus voi nykyisin pilata henkilön maineen niin nopeasti, että työpaikka katoaa alta muutamassa tunnissa.

Alla oleva twiitti: urheiluvaikuttaja Aleksi Valavuori sai potkut syksyllä 2016 yhden äkkipikaisen twiitin perusteella.

Henkilöbrändi voidaan jakaa persoonaa sekä ammatillista osaamista kuvaavaan brändiin. Voidaan myös puhua ammatti-identiteetistä, jonka tunnetuin kanava on LinkedIn. Moni kutsuu kyseistä palvelua nimellä ”bisnes-Facebook”, joka kuvaa hyvin sen ideaa.

Ammattibrändi kuvaa nimensä mukaisesti henkilön ammatillista osaamista. Se on erittäin tärkeä tietyillä aloilla, kuten myyntityössä, tv- tai radiotyössä, poliitikoilla, konsulteilla, yrittäjillä sekä urheilijoilla.

Monissa tehtävissä on vaikea erottaa persoonaa sekä ammatti-identiteettiä toisistaan. Harva haluaa olla tekemisissä sellaisen ihmisen kanssa, jossa miellyttävä persoona ja ammattitaito eivät kohtaa.

Oleellista on ymmärtää, että henkilöbrändäys ei ole enää vain poliitikkojen, yritysjohtajien tai leffatähtien toimintaa. Nykyisin omaa brändiään työstävät myös tavalliset ihmiset, jotka haluavat erottua osaamisellaan markkinoilla.

Sosiaalinen media on tuonut myös henkilöbrändäykseen uusia ulottuvuuksia. Aiemmin keskityttiin lähinnä imagoon, mutta somen avulla päästään paremmin kiinni myös substanssiin. Henkilön tekemiset ja sanomiset ovat somen avulla kaiken kansan nähtävissä.

Tunnettuja suomalaisia yritysmaailman brändejä ovat mm. Hjallis Harkimo, Lenita Airisto, Björn Wahlroos sekä punaisesta hupparistaan tunnettu Peter Vestbacka. Yksi hyvä esimerkki onnistuneesta henkilöbrändäyksestä on ”kielinainen” Sara Forsberg.

Forsberg esitteli muutama vuosi sitten osaamistaan yhdessä Youtube-videossa, joka levisi internetissä kulovalkean tavoin. Kyseinen klippi vei Forsbergin lähikaupan kassalta Hollywoodiin asti.

Näin henkilöbrändi rakennetaan

Miten henkilöbrändiä sitten rakennettaan?

Tämän artikkelin inspiraationa on toiminut Roni Arvosen blogipostaus. Kyseinen nuori mies on tehnyt onnistunutta henkilöbrändäystä somessa jo parin vuoden ajan. Arvonen toimii Bo LKV:n kiinteistövälittäjänä ja saa jatkuvasti toimeksiantoja sosiaalisen median kautta. Tämä on kaikki onnistuneen henkilöbrändäyksen tulosta.

On syytä muistaa, että henkilöbrändi ei ole mikään uusi identiteetti. Kyseessä on oman persoonan ja osaamisen brändäys, jonka avulla tuleva työnantaja, bisnespartneri tai asiakas saavat sinusta halutun kaltaisen kuvan. Jokaista meistä arvioidaan muiden ihmisten toimesta koko ajan. Brändisi muodostuu muiden ihmisten mielipiteistä, jos et huolehdi siitä itse.

Käydään seuraavaksi läpi muutamia asioita, joista myös Roni kirjoittaa blogissaan. Jokainen henkilöbrändi on erilainen, eivätkä yhdelle sopivat toimenpiteet sovellu kaikille.

1: Ole oma itsesi

Onnistunut henkilöbrändi voidaan rakentaa vain todellisen persoonan ympärille. Henkilöbrändi ei ole uusi identiteetti. On äärimmäisen työlästä ylläpitää kulissia sellaisesta persoonasta, joka ei tunnu omalta. Ihmiset tunnistavat feikin hyvin nopeasti, joten tällainen henkilöbrändi ei tule koskaan menestymään.

2: Kerro tarinoita

Henkilöbrändäys on nykyisin osa myös ns. tavallisten ihmisten arkea – halusi sitä tai ei. Moni miettii varmasti sitä, onko oma persoona tarpeeksi kiinnostava. Jos vertaa itseään Suomen tai maailman tunnetuimpiin henkilöbrändeihin, saa varmasti aikaan riittämättömän olotilan.

Viime vuosina suosiota saaneet realitysarjat ovat osoittaneet sen, että ihmisiä kiinnostavat yhtä lailla toisen tavisten tarinat. Jokaisesta löytyy taatusti mielenkiintoisia tarinoita, mutta kynnys niiden jakamiselle voi olla korkea.

Roni Arvonen kirjoittaa blogissaan: ”Aitona haavoittuvaisena itsenään olemiseen on myös hyvä testi: pelottaako postauksen postaaminen? Mitä enemmän se pelottaa, sen parempi.” Oman itsensä avaaminen julkisesti on pelottavaa, mutta se on (valitettavasti) yksi tärkeä elementti onnistuneessa henkilöbrändäyksessä.

3: Valitse oma kanavasi ja ole säännöllinen

Internet tarjoaa nykyisin lukemattomia eri mahdollisuuksia henkilöbrändin luomiselle. Edellä mainittu LinkedIn on erittäin suosittu kanava ammatti-identiteetin luomiselle. Voit luoda palveluun oman profiilisi ja tuoda blogipostausten avulla esille juuri sellaisia ominaisuuksia kuin itse haluat.

Jos omat vahvuudet ovat videoformaatissa, voit luoda itsellesi Youtube-kanavan. Tämän jälkeen voit yhdistää eri some-kanavia, ja mainostaa esimerkiksi uutta blogipostausta tai Youtube-videota Twitterissä tai Facebookissa.

Jokaisen kannattaa valita itselle luontaisin kanava brändityöhön. Tämän jälkeen on tärkeää olla säännöllinen ja osallistua someen tavalla tai toisella joka päivä. Aina ei ole aikaa kirjoittaa 1500 sanan postausta, mutta usein pari lausettakin voi riittää.

4: Osallistu ja auta

Yksi erinomainen tapa tuoda omaa osaamistaan ja persoonansa esille on toisten henkilöiden auttaminen. Ennen some-aikaa tämä tapahtui pääasiassa keskustelufoorumeilla. Esimerkiksi ohjelmoinnista kiinnostuneet henkilöt auttoivat toisia koodareita ratkaisemaan pulmia. Vedonlyöntifoorumeilla jaettiin informaatiota menetelmistä ja keskusteltiin otteluiden eri näkökulmista.

Sosiaalinen media on muuttanut kenttää valtavasti, sillä keskustelu on hajonnut eri alustoille. Foorumeiden jatkoksi ovat tulleet Facebook-ryhmät, Reddit-sivut, Twitter ja niin edelleen. Perusperiaate pysyy samana: osallistu ja auta.

Voit osallistua somessa kommentoimalla toisten hyviä blogipostauksia. Yksi tehokas tapa on myös esittää kysymyksiä toisille käyttäjille. Pääset hyvin nopeasti dialogiin täysin tuntemattomien ihmisten kanssa.

Mikään ei myöskään voita hyödyllisen informaation jakamista. Esimerkiksi Roni Arvonen kertoo Twitter-tilillään jatkuvasti rahanarvoisia vinkkejä asunnon ostoon.

Yritysmaailman esimerkki: Trainer’s House järjestää ilmaisia webinaareja, joissa jaetaan hyödyllistä informaatioita bisnesmaailmasta. Niiden avulla kuka tahansa voi kerätä lisätienestejä ja parantaa yrityksensä kilpailukykyä.

Trainer’s Housen Antti Kiukas taisi kommentoida asiaa näin eräässä videossaan: kun ihmisiä auttaa ilmaiseksi, niin jossain vaiheessa he myös alkavat maksaa siitä.

Toisten auttaminen on luottamuksen rakentamista.

5: Älä välitä tykkäyksistä ja muiden kommenteista

Sosiaalisen median yksi mahtavista asioita on vaikutusmahdollisuuksien lisääntyminen. Kuka tahansa tavis voi kommentoida Twitterin kautta supersuositun tv-julkkiksen viestejä ja saada myös vastauksen takaisin. Somen kautta on mahdollista tavoittaa kuka tahansa henkilö ympäri maailmaa.

Varjopuolena on myös lisääntynyt vihapuhe ja loanheitto. Nopea reagointimahdollisuus tarkoittaa myös sitä, että ihmisten on entistä helpompi kirjoittaa negatiivisia kommentteja. Jokainen internetissä aktiivisesti kirjoittava henkilö saa lokaa niskaansa ennemmin tai myöhemmin. Ajan myötä tähän tottuu.

Henkilöbrändin luomisessa joutuu kohtaamaan myös negatiivisia kommentteja. Kun tarkoituksena on luoda tarinaa ja erottua joukosta, päätyy väistämättä myös ärsyttämään osa ihmisistä. Matkan varrella saa varmasti uusia seuraajia, mutta yhtä lailla niitä myös menettää.

On tärkeää keskittyä omaan pitkäjänteiseen tekemiseen ja olla välittämättä tykkäysten tai sivunlatausten määrästä. Jokainen aloittaa joskus nollasta. Olipa kyse sitten Twitter-seuraajista tai blogin kävijämääristä, niin suosio ottaa aikansa. Alkuvaiheessa joutuu tekemään kuukausikaupalla työtä ilman merkittävää palkintoa.

Henkilöbrändi – yhteenveto

Olet henkilöbrändi, halusit tai et. Jokaisella meistä on brändiarvo, joka kehittyy jokapäiväisten toimenpiteidemme seurauksena. Kyseessä ei ole mikään päälle liimattu identiteetti tai ”somehaarniska”, vaan todellisen persoonamme jatke.

Tietyissä ammateissa henkilöbrändin merkitys on nykyisessä, digitalisoituneessa, maailmassa todella suuri. Sosiaalinen media mahdollistaa henkilöbrändin rakentamisen käytännössä ilmaiseksi. Jokainen meistä voi alkaa luoda omaa tarinaansa vaikka tänään.

Sana henkilöbrändi herättää myös toisten mielestä vastenmielisiä ajatuksia. Pitäisikö nykyisin puhua ennemmin ammatti-identiteetistä?

Olipa termi sitten henkilöbrändi tai joku muu, niin jokainen meistä voi nykyisin vaikuttaa omaan ”kansikuvaansa” aivan eri tavalla kuin 20 vuotta sitten. Henkilöbrändin pitkäjänteinen rakentaminen vaatii aikaa ja vaivaa, eikä se sovellu kaikille. Huipulle pääsyyn vaaditaan myös tiettyä avoimuutta omasta elämästä, jotta tarinasta saadaan riittävän kiinnosta. Monille tämä on yksi askel liikaa kohti epämukavuusaluetta.

Antti Hyppänen
Antti Hyppänen

Antti Hyppänen on yli kymmenen vuoden kokemuksella varustettu sijoittaja ja makrotalouden seuraaja. Antti tunnetaan Suomessa myös kryptovaluutta-alan asiantuntijana. Hän on Bitcoinkeskus.com -sivuston perustaja, joka on Suomen suurin kryptovaluutta-aiheinen verkkosivusto. Antti toimii säännöllisesti myös kolumnistina Nordnet.fi ja Sijoitustieto.fi -sivustoilla.

3 thoughts on “Mikä on henkilöbrändi ja mihin sitä tarvitaan?

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *