Lohkoketju: Mitä trendisana oikein tarkoittaa?

lohkoketju
Tämä sivusto sisältää affiliate- eli kumppanuuslinkkejä. Asialinja voi olla oikeutettu kompensaatioon, jos rekisteröidyt artikkeleissa mainittuihin palveluihin sivustomme linkkien kautta. Saat lisätietoja mainostamisen periaatteeista info-sivulta.

Lohkoketju on hajautettu tietokanta digitaalisen informaation tallentamiseen. Lohkoketju on tallennettuna verkon node-palvelimelle, joita kutsutaan myös solmuiksi. Kryptovaluutat ovat lohkoketjun yleisin ja paras käyttökohde. Vaikka kyseessä on mullistava teknologia, lohkoketjun käytössä on myös omat haasteensa.

Lohkoketjun tulevaisuus näyttää erittäin hyvältä!

Mikä on lohkoketju?

Lohkoketju on hajautettu tietokanta digitaalisen informaation tallentamiseen. Lohkoketjun ensimmäinen ja tunnetuin sovellus on Bitcoin. Sen lohkoketju sisältää kaikki Bitcoin-verkossa suoritetut transaktiot.

On tärkeää ymmärtää, että lohkoketju on yksi hajautetun tietokantateknologian tyyppi. Englanniksi puhutaan termistä DLT eli Distributed Ledger Technology. Lohkoketjun lisäksi on olemassa myös muita hajautettuja tietokantaratkaisuja. Lohkoketju on niistä selvästi suosituin.

Lohkoketjuteknologia tarkoittaa laajemmin lohkoketjun käyttöä tietokantana.

Lohkoketju koostuu nimensä mukaisesti toisiinsa linkitetyistä lohkoista. Se on suora käännös englanninkielisestä termistä blockchain. Voit ajatella jokaisen lohkon olevan kuin yksi tiedosto, johon mahtuu rajallisesti informaatiota.

Esimerkiksi Bitcoinin lohkoon mahtuu neljä megatavua informaatiota. Muilla kryptovaluutoilla on vastaavia rajoitteita. Mitä suurempi lohkon ja mitä lyhyempi lohkoaika, sitä enemmän kyseinen lohkoketju voi prosessoida informaatiota.

Lohkoketju voi olla julkinen tai yksityinen. Monien mielestä yksityinen lohkoketju on kuitenkin täysin turha keksintö, sillä lohkoketjun uniikki ominaisuus on sen toiminta hajautettuna tietokantana. Jos lohkoketjua kontrolloi keskitetty taho, olisi fiksumpaa käyttää perinteistä tietokantaa.

Lohkoketjun toimintaperiaate

Lohkoketju on tallennettuna verkon node-palvelimelle, joita kutsutaan myös solmuiksi. Nodet ovat palvelinkoneita, jotka ajavat esimerkiksi Bitcoinin tapauksessa Bitcoinin omaa client-ohjelmaa. Jokaisella nodella on identtinen kopio lohkoketjusta. Bitcoinin lohkoketjun koko on artikkelin kirjoitushetkellä hieman yli 560 gigatavua.

Usein verkossa on erilaisilla rooleilla varustettuja nodeja. Osa voi ylläpitää koko lohkoketjun historiaa, kun taas osa palvelimista ylläpitää esimerkiksi pientä osaa siitä. Node-palvelinten tehtävänä on valvoa lohkoketjuun syötettyä dataa ja käyttäjien lähettämiä transaktioita.

Mitä useampi node pyörittää client-ohjelmaa ja tallentaa lohkoketjua, sitä hajautetumpi ja turvallisempi kyseinen lohkoketju on. Alla on kuva Bitcoinin nodeista ympäri maailmaa.

bitcoin nodet

Lohkoketjun uudet lohkot muodostetaan käyttäjien lähettämistä transaktioista. Kryptovaluuttojen maailmassa on käytössä kaksi konsensusmallia lohkoketjun ylläpitoon:

 1. Proof of Work
 2. Proof of Stake

Bitcoin käyttää Proof of Work -konsensusta. Tässä mallissa käytetään fyysisiä louhintalaitteita, jotka ovat erikoisvalmisteisia tietokoneita. Louhijat rakentavat uudet lohkot ja saavat vastineeksi käyttämästään energiasta lohkopalkkioita.

Proof of Stake -mallissa lohkoketjun luovat validaattorit. Nämä ovat tavallisia palvelinkoneita, jotka steikkaat ko. kryptovaluuttaa eli lukitsevat sitä pois käytöstä. Validaattoreille jaetaan myös lohkopalkkioita.

Lohkoketjun käyttökohteita

Kryptovaluutat ovat lohkoketjun yleisin ja paras käyttökohde. Lohkoketjua voidaan hyödyntää myös muilla tavoin. Käydään seuraavaksi läpi sen parhaat käyttökohteet yksitellen.

Kryptovaluutta

Kryptovaluutta on hajautettu ja täysin digitaalinen valuutta perinteisen pankkijärjestelmän ulkopuolella. Se tarvitsee toimiakseen täysin hajautetun ja sensuurinkestävän tietokannan. Lohkoketju on tähän tarpeeseen täydellinen ratkaisu.

Osa kryptovaluutoista hyödyntää myös muita hajautettuja tietokantaratkaisuja, mutta lohkoketju on ylivoimaisesti suosituin toteutus. Historian ensimmäiset kryptovaluutat käyttivät PoW -konsensusta. Viime vuosina markkinoille on tullut lähes yksinomaan PoS-pohjaisia kryptovaluuttoja.

Tuotanto- ja toimitusketjun seuranta

Lohkoketjuteknologia voi parantaa tuotanto- ja toimitusketjujen seurantaa merkittävästi. Ajattele tilannetta, jossa voit skannata kaupassa olevan tuotteen QR-koodin ja saada näkyviin sen koko toimitusketjun historian lohkoketjusta.

Lohkoketjun avulla voidaan tehostaa järjestelmiä, säästää kuluja ja tehdä niistä ennen kaikkea läpinäkyviä kuluttajille ja viranomaisille. Monissa tuotteissa sen tuotannon ja raaka-aineiden alkuperä pyritään hävittämään, mutta lohkoketjun avulla manipulointi ei ole mahdollista.

Digitaalinen identiteeti

Lohkoketju on yksi parhaista tavoista toteuttaa digitaalinen identiteetti turvallisesti. Digitaalinen identiteetti tulee olemaan yhä tärkeämpi osa jokapäiväistä arkea seuraavan 10 vuoden aikana. Tekoäly uhkaa jo nyt tiedon autentisuutta. Miten voit varmistua siitä, että tietty henkilö sosiaalisessa mediassa on todellakin oma itsensä eikä AI:lla tehty feikki?

digitaalinen id

Lohkoketjun avulla digitaalinen identiteetti voidaan tallettaa hajautetusti ja turvallisesti siten, että sen aitous voidaan varmentaa paljastamatta henkilön kriittistä informaatiota. Tulevaisuudessa tämä mahdollistaa mm. äänestämisen ja muita vastaavia toimintoja lohkoketjun avulla.

Tämä käyttökohde nousee todennäköisesti lohkoketjuteknologian tärkeimmäksi kryptovaluuttojen jälkeen. Myös moni kryptovaluuttaprojekti on jo pyrkinyt toteuttamaan omia ratkaisujaan digitaalisen identiteetin avulla.

Terveystiedon tallettaminen

Lohkoketjua voidaan hyödyntää myös terveystietojen turvalliseen tallettamiseen. Ongelmana ovat nykyisin hyvin erilaiset järjestelmät, jotka eivät kommunikoi keskenään. Tämän lisäksi terveystietoja hakkeroidaan jatkuvasti keskitetyistä järjestelmistä. Moni muistaa hyvin vielä case Vastaamon.

Julkiseen lohkoketjuun voidaan tallettaa turvallisesti kryptografisesti suojattua informaatiota, jota on mahdotonta murtaa. Tämän jälkeen käyttäjä voi antaa yhdelle taholle kerrallaan pääsyn omiin terveystietoihinsa. Lohkoketjuteknologian käyttö voisi mullistaa terveystiedon käsittelyn.

Lohkoketjuteknologian haasteet

Vaikka kyseessä on mullistava teknologia, lohkoketjun käytössä on myös omat haasteensa. Nykyisessä ympäristössä teknologiaa ei voida hyödyntää vielä täysimittaisesti. Seuraavassa on esitelty neljä suurinta haastetta lohkoketjuihin liittyen.

Skaalautuvuus

Lohkoketju on heikosti skaalautuva ja tehoton tietokanta verrattuna keskitettyyn ratkaisuun. Tämä on helppo ymmärtää jo maalaisjärjellä: tuhansille koneille kopioitu informaatio kohtaa nopeasti rajoitteita laitteiston sekä internetin kaistanleveyden osalta.

Kryptovaluuttojen maailmassa puhutaan termistä ”blockchain trilemma”. Sen mukaan lohkoketju voi olla kaksi seuraavasta kolmesta asiasta:

 1. Turvallinen (Secure)
 2. Hajautettu (Decentralized)
 3. Skaalautuva (Scalable)

… mutta ei kaikkia näitä yhtä aikaa. Skaalautuvuuden saamiseksi on uhrattava joko turvallisuutta tai desentralisaatiota.

Yhteensopivuus

Lohkoketjujen iso ongelma on tällä hetkellä niiden heikko yhteensopivuus. Esimerkiksi kryptovaluuttojen maailmassa lohkoketjut ovat kuin yksittäisiä siiloja internetissä, eivätkä ne kommunikoi lähtökohtaisesti keskenään.

lohkoketjuteknologia

Ongelma on ratkaistu tähän asti rakentamalla siltoja lohkoketjujen välille. Ne ovat osoittautuneet kuitenkin epäluotettaviksi, ja moni silta on joutunut myös hakkeroinnin kohteeksi. Lohkoketjuteknologia tarvitsee luotettavan ja standardoidun protokollan lohkoketjujen väliseen kommunikointiin.

Regulaatio

Lohkoketjujen yleisin käyttökohde ovat kryptovaluutat, ja tämän sektorin regulaatio on isossa murroksessa. EU:ssa on saatu voimaan uusi regulaatiopaketti, mutta Yhdysvalloissa tilanne on yhä auki. Tämä vaikeuttaa valtavasti alan teknologista kehitystä.

Regulaatio ei ole suoraan lohkoketjuteknologian ongelma. Se on kuitenkin ongelma lohkoketjun tärkeimmän toteutuksen eli kryptovaluuttojen kohdalla. Mitä nopeammin maailmaan saadaan yhtenäinen ja järkevä regulaatio, sitä enemmän myös lohkoketjuteknologian käyttö kasvaa.

Energiankulutus

Bitcoinin energiankulutus on ollut jatkuva puheenaihe viimeiset 10 vuotta. Bitcoinin Proof of Work -järjestelmä kuluttaa globaalisti yhtä paljon energiaa kuin keskikokoinen valtio. Tämä on ollut suurin kritiikin kohde Bitcoiniin liittyen.

Suuri energiankulutus voi olla toisille ongelma, mutta tämä ominaisuus tekee Bitcoinista niin turvallisen. Tämän lisäksi uusiutuvan energian osuus kasvaa jatkuvasti ja lähestyy tulevina vuosikymmeninä sataa prosenttia.

On myös hyvä muistaa, vain kourallinen kryptovaluuttoja käyttää Proof of Work -konsensusta, ja niistäkin vain Bitcoinin energiankulutus on millään tavalla merkityksellinen. Lohkoketjun voi toteuttaa myös Proof of Stake -pohjaisesti ESG-pelisääntöjen mukaan.

Lohkoketjuteknologian tulevaisuus

Lohkoketjun tulevaisuus näyttää erittäin hyvältä! Maailmaan on syntynyt edeltävän 15 vuoden aikana satoja tuhansia kryptovaluuttoja, jotka hyödyntävät lohkoketjuteknologiaa. Myös uusia käyttökohteita löytyy jatkuvasti.

Todennäköisesti keskuspankkien digiraha eli CBDC nousee tulevina vuosina esiin lohkoketjun isona käyttökohteena. Lohkoketjuteknologiaa hyödynnetään yhä kasvavassa määrin myös muissa finanssialan toteutuksissa. Pankit tekevät yhä enemmän testejä lohkoketjuilla tehostaakseen omia järjestelmiään.

Kunnat, valtiot, toimitusketjut, terveydenhuolto ja monet muut teollisuudenalat voivat parantaa läpinäkyvyyttä ja turvallisuutta lohkoketjun avulla. Samalla toimintaa voidaan tehostaa ja kuluja karsia.

Lohkoketju on tulevaisuudessa esillä yhä enemmän meidän jokaisen arjessa!

Antti Hyppänen
Antti Hyppänen

Antti Hyppänen on suomalainen kryptovaluutta- ja talousasiantuntija. Hän on Suomen suurimman kryptovaluutta-aiheisen sivuston, Bitcoinkeskuksen, perustaja ja päätoimittaja. Antti jakaa säännöllisesti näkemyksiään taloudesta ja sijoittamisesta Asialinja.com-sivustolla. Antti on seurannut rahoitusmarkkinoita vuodesta 2010 lähtien keskittyen Yhdysvaltojen markkinaan.

3 thoughts on “Lohkoketju: Mitä trendisana oikein tarkoittaa?

  1. Minavaan: mikään yksittäinen maa ei voi kontrolloida omien kansalaistensa toimintoja Bitcoinin lohkoketjussa. Tätä varten täytyy perustaa oma kryptovaluutta, ja lähitulevaisuudessa näitä varmasti myös nähdään. Esimerkiksi Ruotsi on suunnitellut jo kauan digitaalista kruunua.

   Suomi on jäänyt pahasti jälkeen myös louhtintalaitosten osalta – Ruotsi on sen sijaan hereillä tässäkin asiassa: http://bitcoinkeskus.com/2017/11/27/bitcoin-louhinta-ruotsi-pohjoismaat-datakeskus/

   Suurimmat louhintalaitokset sijaitsevat Kiinassa, jossa tarjolla on halpaa energiaa ja mikrosiruja louhintalaitteistoon. Ne näyttävät tällaisilta: https://qz.com/1055126/photos-china-has-one-of-worlds-largest-bitcoin-mines/

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *