Osinkosijoittaminen: Kassavirtaa tilillesi!

osinkosijoittaminen
Tämä sivusto sisältää affiliate- eli kumppanuuslinkkejä. Asialinja voi olla oikeutettu kompensaatioon, jos rekisteröidyt artikkeleissa mainittuihin palveluihin sivustomme linkkien kautta. Saat lisätietoja mainostamisen periaatteeista info-sivulta.

Osinkosijoittaminen tarkoittaa sijoitusstrategiaa, jossa sijoitetaan osinkoa maksaviin yhtiöihin. Osinko on yhtiön omistajilleen jakama osuus voitosta. Yhtiökokouspäivä, osingon irtoamispäivä, osingon täsmäyspäivä ja osingon maksupäivä ovat osingon maksuun liittyviä termejä.

Osinkosijoittaminen tarjoaa yhdistelmän säännöllistä kassavirtaa yhdistettynä osakkeen potentiaaliseen arvonnousuun. Vaikka osinkosijoittaminen tarjoaa monia etuja, siinä on myös omat haasteensa ja rajoituksensa.

Pörssiyhtiöistä saadut osingot ovat arvo-osuustilillä 85-prosenttisesti veronalaista tuloa. S&P 500 -indeksin parhaat osingonmaksajat 2024 ovat Altria Group, Verizon, AT& T, Devon Energy, Kinder Morgan. Helsingin pörssin parhaat valinnat osinkosijoittajalle 2024 ovat SSAB, Trainers House, Springvest, Citycoin ja Keskisuomalainen.

Mitä osinkosijoittaminen tarkoittaa?

Osinkosijoittaminen tarkoittaa sijoitusstrategiaa, jossa sijoitetaan osinkoa maksaviin yhtiöihin. Osinkosijoittamisen fokus on arvonnousupotentiaalin sijasta yrityksen osingonmaksukyvyssä.  Osinkosijoittaja pyrkii löytämään etenkin sellaisia yhtiöitä, joiden osinko on tasaisessa kasvussa.

Osinkosijoittamisen ydinajatus on se, että sijoittaja saa osingoista säännöllisiä tuloja eli kassavirtaa. Tämä voi muodostaa merkittävän osan sijoituksen kokonaistuotosta. Osinkosijoittaminen on houkutteleva vaihtoehto, jos haluat sijoituksiltasi vakautta ja passiivista tuloa.

Yhtiöt maksavat osinkoa tilikauden voitosta, joten osingonmaksukyky on vahva signaali yhtiön taloudellisesta tilanteesta. Osinkojen tuoma kassavirta on erityisen arvokasta sijoittajalle laskumarkkinan (karhumarkkina) aikana, jolloin osakekurssit ovat laskussa.

On hyvä muistaa, että osinkosijoittaminen ei ole riskitöntä. Osinkojen suuruus ja jatkuvuus riippuvat yrityksen taloudellisesta suorituskyvystä ja markkinatilanteesta. Jos yrityksen tila heikkenee, se voi lopettaa osingon maksamisen.

Laajamittaisessa laskumarkkinassa myös hyvien osingonmaksajien osakekurssit laskevat, vaikka ne pystyisivätkin voitolliseen tulokseen.

Osakesijoittamisen vastakohtana voi nähdä sijoittamisen startup-yhtiöihin, jotka voivat olla tappiollisia vuosien ajan. Startup-sijoittajan tuotto muodostuu yhtiön kyvystä lunastaa sen kasvupotentiaali tulevaisuudessa. Osinkosijoittaja keskittyy sen sijaan yhtiöihin, joilla on jo historiaa voitollisesta toiminnasta ja osingonmaksusta.

Mikä on osinko?

Osinko on yhtiön omistajilleen jakama osuus voitosta. Osingon maksaminen on tapa jakaa yhtiön taloudellista menestystä sijoittajien kanssa. Osinkoa maksetaan tyypillisesti kerran vuodessa, mutta osa yhtiöistä maksaa sitä myös kvartaaleittain.

Päätös osinkojen jakamisesta tehdään yrityksen hallituksessa. Päätös perustuu yrityksen taloudelliseen suorituskykyyn ja tulevaisuuden näkymiin. Osingon määrä vaihtelee vuosittain ja riippuu yrityksen voitoista ja investointitarpeista. Pörssiyhtiöille on tyypillistä maksaa 30–50 prosenttia tilikauden voitosta osinkoina.

Joskus myös voitollinen yritys voi päättää olla jakamatta osinkoja, jos se haluaa sijoittaa voitot takaisin liiketoimintaansa. Tämä on sijoittajan kannalta myös hyvä asia, koska yritys laajentaa toimintaansa.

Osinkotuotto mittaa yrityksen osinkoa. Se lasketaan seuraavalla kaavalla:

Osinkotuotto:
osinko per osake / osakkeen hinta

Jos yrityksen osake maksaa 10 euroa ja osinkoa maksetaan 0,5 euroa per osake, on osinkotuotto 0,05 eli 5 prosenttia.

Osingonjakosuhde kertoo puolestaan sen, miten iso osan tuloksesta yritys jakaa osakkeenomistajilleen.

Osingonjakosuhde:
osakekohtainen osinko / osakekohtainen tulos

Liian korkea osingonjakosuhde ei ole hyvä asia, sillä se voi vaarantaa yhtiön pitkän aikavälin kasvun ja taloudellisen terveyden.

Yhtiökokouspäivä, irtoamispäivä, täsmäyspäivä ja osinkojen maksupäivä

Yhtiökokouspäivä, osingon irtoamispäivä, osingon täsmäyspäivä ja osingon maksupäivä ovat osingon maksuun liittyviä termejä. Käsitellään ne seuraavaksi yksi kerrallaan.

Huom. Asialinjasta löytyy myös erillinen osinkokalenteri, josta näet suomalaisten pörssiyhtiöiden osinkojen irtoamispäivät.

Yhtiökokouspäivä

Yhtiökokouspäivä on päivä, jolloin yrityksen osakkeenomistajat kokoontuvat vuosittaiseen yhtiökokoukseen. Tässä kokouksessa tehdään päätös mm. osingonjaosta, hallituksen jäsenten valinnasta ja tilinpäätöksen vahvistamisesta.

Yhtiökokouspäivä on tyypillisesti vuoden ensimmäisen kvartaalin aikana tai heti sen jälkeen, kun edeltävän tilikauden tilinpäätös on valmistunut.

yhtökokous

Osingonjaon ehdot, mukaan lukien osingon määrä ja maksupäivät, vahvistetaan yhtiökokouksessa. Osakkeenomistajat äänestävät hallituksen ehdotuksesta osingonjaosta, ja kokouksen päätökset määrittävät osingonmaksun perusteet.

Osingon irtoamispäivä

Osingon irtoamispäivä on yhtiökokousta seuraava päivä. Kyseessä on ensimmäinen päivä, jolloin osake käy kauppaa ilman oikeutta edeltävän tilikauden osinkoon. Osakkeen hinta yleensä laskee irtoamispäivänä osingon määrällä, koska uudet ostajat eivät enää saa kyseistä osinkoa.

Jos haluat päästä mukaan osingonjakoon, osake on ostettava ennen irtoamispäivää. Käytännössä on hyvä ostaa osake jo useita päiviä ennen, sillä oston käsittelyyn voi kulua useita pankkipäiviä.

Osingon täsmäyspäivä

Osinkojen täsmäyspäivä on päivä, jolloin yritys tarkistaa osakasrekisterinsä ja määrittää, ketkä osakkeenomistajat ovat oikeutettuja saamaan osingot. Tämä päivä seuraa yleensä irtoamispäivää.

Sinun on oltava kirjattuna osakkeenomistajaksi täsmäyspäivänä, jotta olet oikeutettu päättyneen tilikauden osinkoihin.

Osingon maksupäivä

Osinkojen maksupäivä on päivä, jolloin osingot maksetaan osakkeenomistajille. Tämä päivämäärä ilmoitetaan yhtiökokouksessa. Osinkojen maksupäivä on tyypillisesti viikon sisällä täsmäyspäivästä.

Jotkut yritykset voivat myös maksaa osingon vuoden aikana esimerkiksi neljässä osassa (kvartaaleittain).

Osinkosijoittamisen hyvät puolet

Osinkosijoittaminen tarjoaa yhdistelmän säännöllistä kassavirtaa yhdistettynä osakkeen potentiaaliseen arvonnousuun. Käydään seuraavaksi läpi muutamia osinkosijoittamisen selkeimmistä vahvuuksista.

 • Kassavirta: Osinkosijoittaminen tarjoaa säännöllistä ja ennustettavaa kassavirtaa, mikä on iso etu etenkin heikon markkinakehityksen aikana.
 • Osinkojen uudelleensijoittaminen: Osinkotulot voidaan sijoittaa uudelleen ostamalla lisää osakkeita, mikä johtaa korkoa korolle -ilmiöön ja nopeuttaa varallisuuden kasvua.
 • Vähemmän riskiä: Osinkosijoittaminen voi vähentää salkun kokonaisriskiä, sillä osinkoa maksavat yritykset ovat usein vakiintuneempia ja taloudellisesti vakaampia.
 • Inflaatiosuoja: Osinkotulot voivat tarjota suojaa inflaation vaikutuksilta, sillä monet yritykset kasvattavat osinkojaan inflaation myötä.
 • Verohyödyt: Tietyissä maissa osinkotulot voivat nauttia suotuisammasta verokohtelusta verrattuna muihin sijoitustuottoihin.

Osinkosijoittamisen hyödyt tekevät siitä houkuttelevan vaihtoehdon monenlaisille sijoittajille. Säännöllisten osinkotulojen lisäksi tämä strategia tarjoaa mahdollisuuden sijoitussalkun arvonnousuun pitkällä aikavälillä.

Osinkosijoittaminen ei ainoastaan tuo vakautta ja ennustettavuutta sijoitustoimintaan, vaan myös mahdollistaa varallisuuden kasvattamisen järkevästi ja kestävästi. Tämän vuoksi osinkosijoittaminen on suosittu valinta niin kokeneiden sijoittajien kuin aloittelijoidenkin keskuudessa, jotka etsivät tasapainoista lähestymistapaa sijoittamiseen.

Osinkosijoittamisen huonot puolet

Vaikka osinkosijoittaminen tarjoaa monia etuja, siinä on myös omat haasteensa ja rajoituksensa. Käydään seuraavaksi läpi, mitä haittapuolia ja riskejä osinkosijoittamisessa voi olla muihin sijoitusstrategioihin verrattuna.

 • Korkeiden tuottojen menettäminen: Osinkosijoittajat voivat menettää mahdollisuuden suuriin arvonnousuihin, jotka ovat tyypillisiä kasvuyhtiöille. Kasvuyhtiöt sijoittavat usein kaikki voittonsa takaisin liiketoimintaan eivätkä maksa osinkoja, mikä voi johtaa merkittävään osakkeen arvon kasvuun.
 • Osinkotuotto ei ole yhtä kuin hyvä sijoitus: Joskus korkea osinkotuotto voi olla merkki yrityksen taloudellisista vaikeuksista tai siitä, että markkinat eivät usko yrityksen pitkän aikavälin kasvunäkymiin. Tällöin sijoittajat voivat päätyä sijoittamaan yrityksiin, joiden osakkeen arvo on laskussa.
 • Osinkojen leikkamisen riski: Osinkosijoittajat ovat alttiita riskeille, jotka liittyvät osinkojen leikkaamiseen tai lopettamiseen. Taloudellisesti vaikeina aikoina yritykset voivat vähentää tai lopettaa osinkojen maksamisen, mikä voi vaikuttaa negatiivisesti sijoittajan tulovirtaan ja sijoituksen kokonaistuottoon.
 • Vähemmän pääomaa uudelleeninvestointiin: Koska osinkoa maksavat yritykset jakavat osan voitoistaan osakkeenomistajille, niillä voi olla vähemmän pääomaa uudelleeninvestointeihin, mikä voi hidastaa yrityksen kasvua ja innovaatiokykyä pitkällä aikavälillä.

osakkeet

Osa sijoittamista on sitä mieltä, että osinkojen maksaminen on itse asiassa huono asia. Tämä perustuu logiikkaan, että osinkoa maksava yritys ei keksi voitoilleen hyviä sijoituskohteita, jotka kasvattaisivat sen liiketoimintaa. Myös omien osakkeiden ostamisen voi nähdä hieman vastaavana asiana.

Jos yritys on vahvalla kasvu-uralla, se panostaa todennäköisesti voittonsa kasvuinvestointeihin. Jos voittoja jaetaan paljon sijoittajille, luvassa on heikompaa kasvua kuin aggressiivisesti laajenevilla yhtiöillä. Tämä voi tarkoittaa merkittävästi heikompaa osakkeen nousua tulevaisuudessa.

Osinkojen verotus

Pörssiyhtiöistä saadut osingot ovat arvo-osuustilillä 85-prosenttisesti veronalaista tuloa. Veroa maksetaan osingoista pääomatuloveroprosentin mukaisesti.

Pääomatuloja verotetaan Suomessa seuraavasti:

 • 30.000 euroon asti: 30 %
 • Yli 30.000 euron osalta: 34 %

Esimerkki 1: alle 30.000 euron pääomatulot

Osinkotulot    : 5000 EUR
Veronalainen osuus: 4250 EUR
Verot yht. (30 %) : 1275 EUR

Esimerkki 2: yli 30.000 euron pääomatulot

Osinkotulot    : 5000 EUR
Veronalainen osuus: 4250 EUR
Verot yht. (34 %) : 1445 EUR

Huomaa, että yllä olevat esimerkit koskevat suomalaisia pörssiyhtiöitä. Jos kyse on ulkomaisista osingoista, verotustilanne eroaa kotimaisten osinkojen verotuksesta.

Ulkomaisten osinkojen tapauksessa osingonmaksavan yhtiön kotivaltio perii lähdeveron, joka on tyypillisesti noin 15 %. Perinteisellä arvo-osuustilillä nämä ylimääräiset verot otetaan yleensä huomioon ja niistä myönnetään hyvitys Suomen verotuksessa.

Vuonna 2020 lanseerattu osakesäästötili toimii verotuksen osalta eri tavoin. Osakesäästötilin sisällä veroprosentti on nolla, joten kotimaiset osingot saa tililleen täysimääräisenä. Ulkomaisten osakkeiden kohdalla menetetään kuitenkin osinkojen verohuojennuksen lisäksi yrityksen kotimaassa peritty lähdevero.

Yhdysvaltojen parhaat osingonmaksajat

S&P 500 -indeksin parhaat osingonmaksajat 2024 ovat Altria Group, Verizon, AT& T, Devon Energy, Kinder Morgan. Seuraavassa lyhyt esittely yhtiöistä ja niiden osinkoprosentit.

Altria Group Inc. (9,2 %)

Altria, joka tunnetaan Marlboro-savukkeistaan ja muista nikotiinituotteistaan, on säännöllisesti yksi S&P 500 -indeksin parhaista osingonmaksajista 9,2 % osinkotuotolla. Vaikka osakkeen arvo laski noin 12 % vuonna 2023, yhtiön 55 vuoden jatkuva osinkojen kasvattamisen historia tekee siitä erittäin houkuttelevan sijoituskohteen osinkosijoittajille.

Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Toinen viestintäalan jättiläinen, Verizon, on kohdannut haasteita, mutta tarjoaa silti 7,0 % osinkotuoton. Yhtiö on kasvattanut osinkoaan 17 vuotta peräkkäin, ja sen vuotuinen osinko on vain noin 60 % kokonaistuloista, mikä tekee siitä kestävän sijoituskohteen pitkällä aikavälillä.

AT&T Inc. (6,8 %)

AT&T, joka perustettiin vuonna 1885 nimellä American Telegraph and Telephone Company, on kokenut merkittäviä muutoksia viime vuosina. Yhtiö uudelleenjärjesteli toimintaansa vuonna 2022, mikä vaikutti sen kokoon, voittoihin ja osinkoihin. Vaikka osakkeen arvo laski noin 12 % vuonna 2023, sen 6,8 % osinkotuotto ja vakaa 27,75 sentin osakekohtainen kvartaaliosinko tekevät siitä houkuttelevan pitkän aikavälin sijoituskohteen.

Devon Energy Corp. (6,6 %)

Devon Energy on 28 miljardin dollarin öljy- ja kaasututkimusyhtiö, joka on kohdannut haasteita viime aikoina. Vuonna 2023 yhtiön osake laski noin 25 %, mutta sen onshore-poraukset Oklahomassa ja Texasissa ovat tuottaneet viime vuosina suuria voittoja, jotka on jaettu osinkoina. Vaikka energian hinnat ja globaali kysyntä ovat laskeneet, yhtiön 6,6 % osinkotuotto on edelleen vaikuttava.

Kinder Morgan Inc. (6,3 %)

Kinder Morgan, joka ei ehkä ole yhtä tunnettu kuin muut suuret öljy-yhtiöt, on 40 miljardin dollarin arvoinen ”midstream” öljy- ja kaasuyhtiö. Yhtiö hallinnoi Yhdysvalloissa noin 83 000 mailia putkistoja ja 140 terminaalia. Koska Kinder Morgan ei ole jalostamo eikä tutkimusyhtiö, se on suojattu paremmin fossiilisten polttoaineiden markkinahintojen vaihteluilta. Tämä tekee sen liiketoimintamallista vakaamman kuin monien muiden alalla toimivien yhtiöiden. Vaikka osakkeen arvo ei noussut merkittävästi vuonna 2023, yhtiön 6,3 % osinkotuotto tekee siitä houkuttelevan sijoituskohteen.

Suomen parhaat osingonmaksajat

Helsingin pörssin parhaat valinnat osinkosijoittajalle 2024 ovat SSAB, Trainers House, Springvest, Citycoin ja Keskisuomalainen. Seuraavassa lyhyt esittely ja osinkotuotto jokaisesta yrityksestä.

SSAB (11,97 %)

SSAB on kansainvälisesti tunnettu ruotsalais-suomalainen teräsyhtiö, joka on erikoistunut korkealaatuisen teräksen valmistukseen ja toimittamiseen. Yhtiö on tunnettu innovatiivisista ja ympäristöystävällisistä teräsratkaisuistaan, ja se palvelee monipuolisesti eri teollisuudenaloja, kuten autoteollisuutta ja rakennusalaa. SSAB:n vahva markkina-asema ja sitoutuminen kestävään kehitykseen tekevät siitä houkuttelevan sijoituskohteen.

Trainers House (10,22 %)

Trainers House on suomalainen konsultointi- ja koulutusyritys, joka tarjoaa yrityksille muutosjohtamisen ja henkilöstön kehittämisen palveluita. Yhtiö keskittyy auttamaan organisaatioita saavuttamaan strategiset tavoitteensa ja parantamaan suorituskykyään. Trainers Housen asiantuntijapalvelut ja innovatiiviset ratkaisut ovat tehneet siitä suositun kumppanin monille yrityksille.

Springvest (10,2 %)

Springvest on suomalainen sijoituspalveluyritys, joka tarjoaa asiakkailleen mahdollisuuden sijoittaa kasvuyrityksiin ja erilaisiin sijoituskohteisiin. Yhtiö keskittyy tarjoamaan ainutlaatuisia sijoitusmahdollisuuksia ja asiantuntevaa neuvontaa, mikä tekee siitä kiinnostavan vaihtoehdon sijoittajille, jotka etsivät vaihtoehtoisia sijoituskohteita perinteisten pörssiosakkeiden rinnalle.

Citycon (10,17 %)

Citycon on kiinteistösijoitusyhtiö, joka omistaa ja hallinnoi kauppakeskuksia Pohjoismaissa ja Baltiassa. Yhtiö keskittyy kaupunkikeskustojen ja kaupunkimaisen elämäntavan kehittämiseen tarjoamalla monipuolisia palveluita ja tiloja. Cityconin vahva asema kauppakeskusmarkkinoilla ja sen keskittyminen kestävään kehitykseen tekevät siitä houkuttelevan sijoituskohteen.

Keskisuomalainen (9,7 %)

Keskisuomalainen on suomalainen mediakonserni, joka julkaisee sanomalehtiä, aikakauslehtiä ja muita painotuotteita sekä tarjoaa digitaalisia mediapalveluita. Yhtiö on tunnettu erityisesti sanomalehti Keskisuomalaisesta. Keskisuomalaisen vahva asema mediakentässä ja sen kyky sopeutua digitaalisen median muutoksiin tekevät siitä mielenkiintoisen sijoituskohteen.

Antti Hyppänen
Antti Hyppänen

Antti Hyppänen on yli kymmenen vuoden kokemuksella varustettu sijoittaja ja makrotalouden seuraaja. Antti tunnetaan Suomessa myös kryptovaluutta-alan asiantuntijana. Hän on Bitcoinkeskus.com -sivuston perustaja, joka on Suomen suurin kryptovaluutta-aiheinen verkkosivusto. Antti toimii säännöllisesti myös kolumnistina Nordnet.fi ja Sijoitustieto.fi -sivustoilla.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *