Mikä on P/E-luku ja miten sitä käytetään?

p/e luku
Tämä sivusto sisältää affiliate- eli kumppanuuslinkkejä. Asialinja voi olla oikeutettu kompensaatioon, jos rekisteröidyt artikkeleissa mainittuihin palveluihin sivustomme linkkien kautta. Saat lisätietoja mainostamisen periaatteeista info-sivulta.

P/E-luku kuvaa yhtiön osakkeen hintaa suhteessa osakekohtaiseen tulokseen. P/E-luku lasketaan jakamalla yrityksen osakkeen hinta EPS:llä. P/E-luvun tulkinta on yksi tärkeimmistä työkaluista sijoittajille osakkeiden arvostustason arviointiin.

Mikä on P/E-luku?

P/E-luku kuvaa yhtiön osakkeen hintaa suhteessa osakekohtaiseen tulokseen. P/E-luku kertoo, miten monessa vuodessa yhtiön osake maksaa itsensä takaisin nykyisellä tuloksentekotahdilla. Kirjaimet P ja E tulevat englanninkielisistä sanoista Price ja Earnings per share (EPS).

P/E-luku on tyypillisesti 10-30 välimaastossa. Esimerkiksi Helsingin pörssin pitkän aikavälin keskiarvo on noin 16. Suureen suosioon nousseella kasvuyhtiöillä P/E-luku voi olla jopa 100-200. Osa yhtiöistä tekee myös tappiota, jolloin P/E-luku on negatiivinen ja sitä ei käytännössä ilmoiteta.

P/E-luku kertoo sinulle, kuinka paljon maksat yrityksen jokaisesta tuloseurosta. Se on hyödyllinen vertailtaessa yritysten arvostuksia keskenään, sillä P/E-luku mahdollistaa hyvin erilaisten ja eri kokoisten yhtiöiden suhteellisen arvioinnin. Voit arvioida P/E-luvun avulla sitä, onko osake tällä hetkellä yli- vai aliarvostettu suhteessa sen tuloksentekokykyyn.

Korkea P/E-luku voi viitata siihen, että osake on yliarvostettu tai että sijoittajat odottavat yrityksen tuloskasvun olevan vahvaa tulevaisuudessa. Matala P/E-luku voi osoittaa osakkeen olevan aliarvostettu, tai että yrityksen tulevaisuuden näkymät eivät ole yhtä lupaavat.

On tärkeää huomata, että P/E-luvun tulkinta riippuu monista tekijöistä, kuten toimialan keskimääräisestä P/E-luvusta, yrityksen kasvunäkymistä ja yleisestä markkinatilanteesta.

Vaikka P/E-luku onkin arvokas työkalu sijoittajille, se ei yksinään tarjoa täydellistä kuvaa yrityksen arvostuksesta tai sijoituksen houkuttelevuudesta. Siksi on suositeltavaa käyttää P/E-lukua yhdessä muiden taloudellisten mittareiden ja tunnuslukujen kanssa.

Miten P/E-luku lasketaan?

P/E-luku lasketaan jakamalla yrityksen osakkeen hinta EPS-luvulla eli osakekohtaisella tuloksella. Kaava on yksinkertainen:

P/E = osakkeen hinta / EPS

EPS on yrityksen nettotuloksen ja sen liikkeessä olevien osakkeiden lukumäärän suhde. Se kuvaa, kuinka paljon voittoa yritys tuottaa jokaista osaketta kohden. EPS lasketaan seuraavalla kaavalla:

EPS = nettotulos / liikkeellä olevien osakkeiden määrä

Esimerkki P/E luvun laskennasta:

Osakkeen hinta: 20 EUR
EPS:       2 EUR
P/E luku:    10

P/E-luku 10 tarkoittaa, että sijoittajat maksavat tällä hetkellä 10 euroa jokaisesta yrityksen tuottamasta eurosta tulosta. P/E-lukua 10 voi pitää keskimäärin varsin matalana.

P/E-luvun laskennassa on hyvä huomioida, että osakekohtainen tulos (EPS) voidaan laskea eri tavoilla.

 1. Edellisen neljän kvartaalin tulos (trailing EPS)
 2. Ennustettu tulos (forward EPS)

EPS on oletuksena laskettu edeltävän neljän kvartaalin tuloksesta, jos muuta ei ole mainittu.

Sijoittajan on hyvä laskea P/E-tulos eri EPS-luvuilla. Toteutuneet tulokset tarjoavat faktaa yrityksen tuloksentekokyvystä, mutta osakemarkkinat katsovat aina tulevaisuuteen. Osakkeita ei hinnoitella tämän päivän tai viime vuoden tuloksentekokyvyllä vaan markkinat katsovat 1-2 vuotta eteenpäin. Tämän vuoksi on tärkeää huomioida myös forward EPS -lukuun pohjautuva P/E.

P/E-luvun tulkinta

P/E-luvun tulkinta on yksi tärkeimmistä työkaluista osakkeiden arvostustasojen arviointiin. Se auttaa määrittämään, onko osake tällä hetkellä yli- tai aliarvostettu suhteessa sen tuloksentekokykyyn. P/E-luku tarjoaa ennen kaikkea nopean tavan vertailla yritysten arvostustasoja keskenään ja suhteessa sen toimialaan.

p/e-luku arviointi ja käyttö

 • Korkea P/E-luku: Korkea P/E-luku voi viitata siihen, että sijoittajat odottavat yrityksen tuloskasvun olevan vahvaa tulevaisuudessa. Tämä voi olla merkki siitä, että yritys on innovatiivinen, sillä on vahva markkina-asema tai se hyötyy suotuisista markkinatrendeistä. Kuitenkin, korkea P/E-luku voi myös olla merkki yliarvostuksesta, mikä lisää sijoituksen riskiä.
 • Matala P/E-luku: Matala P/E-luku voi osoittaa, että osake on aliarvostettu tai että yritys kohtaa haasteita. Se voi tarjota sijoittajille mahdollisuuden ostaa osakkeita ”alennuksella”, jos he uskovat yrityksen kykenevän kääntämään suorituskykynsä. Toisaalta, pysyvästi matala P/E-luku voi olla merkki syvemmistä ongelmista yrityksen liiketoiminnassa.

Vaikka P/E-luku on hyödyllinen työkalu, sillä on myös rajoituksensa. Se ei ota huomioon yrityksen velkatasoa, pääoman rakennetta, tulevaisuuden kasvunäkymiä tai muita taloudellisia tekijöitä, jotka voivat vaikuttaa yrityksen arvostukseen. Lisäksi P/E-luvun tulkinta voi olla harhaanjohtavaa, jos sitä käytetään yksinään ilman muita tunnuslukuja ja laajempaa markkinakontekstia.

Yksi yleinen virhe on olettaa, että matala P/E-luku automaattisesti tarkoittaa hyvää ostomahdollisuutta. Jos yrityksen tulosnäkymät ovat heikentyneet, matala P/E-luku ei välttämättä indikoi aliarvostusta. Toisaalta, korkea P/E-luku ei aina tarkoita yliarvostusta, erityisesti kasvuyritysten kohdalla, joiden tuloskasvun odotetaan olevan nopeaa.

On tärkeää käyttää P/E-lukua osana laajempaa analyysia, joka sisältää yrityksen taloudellisen tilanteen, toimialanäkymät, markkinatilanteen ja muut relevantit tekijät.

Antti Hyppänen
Antti Hyppänen

Antti Hyppänen on yli kymmenen vuoden kokemuksella varustettu sijoittaja ja makrotalouden seuraaja. Antti tunnetaan Suomessa myös kryptovaluutta-alan asiantuntijana. Hän on Bitcoinkeskus.com -sivuston perustaja, joka on Suomen suurin kryptovaluutta-aiheinen verkkosivusto. Antti toimii säännöllisesti myös kolumnistina Nordnet.fi ja Sijoitustieto.fi -sivustoilla.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *