Shorttaaminen: tienaa laskevilla kursseilla!

shorttaaminen
Tämä sivusto sisältää affiliate- eli kumppanuuslinkkejä. Asialinja voi olla oikeutettu kompensaatioon, jos rekisteröidyt artikkeleissa mainittuihin palveluihin sivustomme linkkien kautta. Saat lisätietoja mainostamisen periaatteeista info-sivulta.

Shorttaaminen on sijoitusstrategia, jossa myydään lainaksi otettuja arvopapereita tarkoituksena ostaa ne halvemmalla hinnalla takaisin. Shorttaaminen on monille vain kurssispekulointia, mutta shorttaamista voidaan tehdä myös muista syistä.

Shorttaamiseen liittyy sekä etuja että riskejä. Shorttaaminen sopii parhaiten kokeneille sijoittajille, jotka ovat valmiita sietämään korkeampia riskejä.

Mitä on shorttaaminen?

Shorttaaminen on sijoitusstrategia, jossa myydään lainaksi otettuja arvopapereita tarkoituksena ostaa ne halvemmalla hinnalla takaisin. Shorttaamisesta käytetään myös suomen kielessä termiä lyhyeksi myynti.

Jos arvopapereiden (esimerkiksi osake) hinta laskee, sijoittaja voi ostaa netakaisin halvemmalla hinnalla, palauttaa lainatut osakkeet ja pitää erotuksen voittona. Jos osakkeen hinta sen sijaan nousee, sijoittaja kärsii tappiota.

Osakkeiden shorttaaminen on monille tunnetuin esimerkki. Lyhyeksi myyntiä voidaan kuitenkin harrastaa myös muilla sijoitusinstrumenteilla. Vivuttaminen yhdistetään myös usein shorttaamiseen. Shorttaamista voi toki tehdä myös velkavivulla, mutta se ei ole mikään vaatimus.

Shorttaaminen on peräisin englanninkielisestä termistä short-selling (to sell short). Sen vastakohta on longaaminen (englanniksi: to go long). Short on myyntiä, long on ostamista.

Normaalisti sijoittaja ostaa osakkeita ja toivoo niiden kurssin nousevan. Shorttaaminen mahdollistaa myös hyötymisen kurssin laskusta. Se on kuitenkin monimutkaisempi ja riskialttiimpi strategia kuin perinteinen osakesijoittaminen.

On tärkeää ymmärtää, että shorttaaminen ei ole pelkkä spekulatiivinen työkalu. Monet sijoitusrahastot ja institutionaaliset sijoittajat käyttävät lyhyeksi myyntiä osana laajempaa sijoitusstrategiaansa, esimerkiksi suojautuakseen potentiaalisilta markkinariskeiltä.

Shorttaaminen käytännössä: esimerkki Nokian osakkeella

Kuvitellaan, että ennustat Nokian osakkeen hinnan laskevan 10 eurosta 8 euroon. Päätät siis shortata Nokiaa eli myydä lyhyeksi 100 osaketta.

Lainaat 100 Nokian osaketta ja myyt ne 10 euron kappalehintaan, josta saat 1000 euroa. Tässä vaiheessa sijoitusprosessia luot myyntitoimeksiannon ostotoimeksiannon sijaan.

Kahden viikon kuluttua osakkeen hinta on laskenut haluamaasi 8 euroon. Päätät ostaa takaisin 100 osaketta 800 eurolla. Osakkeiden myyntihinnan ja takaisinostohinnan välinen 200 euron erotus on voittosi.

Näin shorttaus toimii!

osakkeiden shorttaaminen

Mutta mitä jos Nokian osakkeen hinta olisi noussut?

Kuvitellaan, että olet myynyt Nokian osakkeita lyhyeksi, mutta kurssi nouseekin odotettua laskun sijaan. Viikon kuluttua päätät sulkea position ennen suurempia tappioita. Ostat 100 osaketta takaisin 11 eurolla kappaleelta, jolloin tappiota kertyy 100 euroa verrattuna alkuperäiseen myyntihintaan, joka oli 10 euroa osakkeelta.

Shorttaamiseen liittyy myös aina vakuudet. Et voi shortata osaketta ja kärsiä siitä rajattomia tappiota, sillä jossain vaiheessa positiosi likvidoidaan jos vakuutesi eivät riitä enää sen ylläpitoon. Lisäksi shorttaukseen liittyy myös kuluja.

Neljä syytä shorttaamiseen

Shorttaaminen on monille vain kurssispekulointia, mutta shorttaamista voidaan tehdä myös muista syistä. Tässä luvussa käydään läpi neljä syytä shorttaamiseen.

Spekulointi

Yksi yleisimmistä syistä shorttaamiseen on toki spekulointi. Sijoittajat, jotka uskovat tietyn osakkeen hinnan laskevan tulevaisuudessa, voivat myydä osakkeen lyhyeksi toivoen voivansa ostaa sen takaisin alempaan hintaan tulevaisuudessa. Tämä mahdollistaa voiton tekemisen osakkeen hinnan laskiessa.

Suojautuminen

Lyhyeksi myyntiä voidaan käyttää myös suojautumisstrategiana. Sijoittajat, joilla on pitkä positio tietyssä osakkeessa tai indeksissä, voivat myydä lyhyeksi toista osaketta tai indeksiä suojatakseen salkkunsa arvon laskulta. Tämä on erityisen hyödyllistä, kun markkinat ovat epävarmoja tai kun sijoittaja haluaa suojata tiettyjä sijoituksiaan mahdollisilta tappioilta.

Arbitraasi

Arbitraasi on rahoitusstrategia, jossa sijoittajat hyödyntävät hintaeroja eri markkinoilla tai eri instrumenteissa. Lyhyeksi myynti voi olla osa arbitraasistrategiaa, jossa sijoittaja ostaa osaketta yhdeltä markkinalta ja myy sen lyhyeksi toisella markkinalla hyödyntäen hintaeroja ja saaden näin voittoa.

Markkinoiden likviditeetin parantaminen

Lyhyeksi myyminen voi myös auttaa lisäämään markkinoiden likviditeettiä. Kun sijoittajat myyvät osakkeita lyhyeksi, se lisää kaupankäynnin määrää markkinoilla. Tämä voi auttaa vähentämään hintaeroja ostajien ja myyjien välillä ja tehdä kaupankäynnistä tehokkaampaa.

Shorttaamisen edut ja riskit

Shorttaamiseen liittyy sekä etuja että riskejä. Sijoittajan on hyvä ymmärtää myös shorttaamisen haittapuolet ennen sen harjoittamista. Käydään seuraavaksi läpi muutamia etuja ja haittoja.

Edut

  • Mahdollisuus hyötyä laskevista kursseista: Lyhyeksi myynti antaa sijoittajille mahdollisuuden ansaita voittoa, kun osakkeen hinta laskee.
  • Suojautuminen: Sijoittaja voi suojautua long-position laskua vastaan myymällä saman osakkeen lyhyeksi eli shortata sitä.
  • Arbitraasimahdollisuudet: Lyhyeksi myynti voi olla osa arbitraasistrategiaa, jossa sijoittaja hyödyntää hintaeroja eri markkinoilla.
  • Likviditeetin lisääminen: Lyhyeksi myynti voi auttaa lisäämään markkinoiden likviditeettiä, mikä voi tehdä kaupankäynnistä tehokkaampaa.

Riskit

  • Rajaton tappioriski: Toisin kuin perinteisessä osakekaupassa, jossa tappio on rajoitettu sijoitetun pääoman määrään, lyhyeksi myynnissä tappiopotentiaali on teoriassa rajaton.
  • Osakkeiden saatavuus: Jos osakkeita ei ole saatavilla lainattavaksi, sijoittaja ei voi myydä niitä lyhyeksi.
  • Short squeeze: Jos monet sijoittajat päättävät ostaa osakkeet takaisin samanaikaisesti, se voi johtaa voimakkaaseen hintojen nousuun, jota kutsutaan ”short squeeze” -ilmiöksi.
  • Korkokulut: Kun sijoittaja myy osakkeen lyhyeksi, hän lainaa osakkeen toiselta sijoittajalta ja voi joutua maksamaan korkoa tästä lainasta.

Vaikka lyhyeksi myynti voi tarjota sijoittajille monia etuja, siihen liittyy myös merkittäviä riskejä. On tärkeää, että sijoittajat ymmärtävät nämä riskit ennen lyhyeksi myynnin aloittamista ja käyttävät sitä harkiten osana laajempaa sijoitusstrategiaa.

Kenelle shorttaaminen sopii?

Shorttaaminen sopii parhaiten kokeneille sijoittajille, jotka ovat valmiita sietämään korkeampia riskejä. Lyhyeksi myynti vaatii syvällistä ymmärrystä markkinadynamiikasta ja osakkeiden liikkeistä. Tämän vuoksi se on usein suositeltavaa kokeneille sijoittajille, jotka ovat jo tottuneet osakekauppaan ja ymmärtävät sen monimutkaisuuden.

Kokeneet sijoittajat ovat usein niitä, jotka viettävät paljon aikaa markkinatutkimukseen ja analyysiin. He voivat nähdä mahdollisuuksia lyhyeksi myyntiin, kun he uskovat tietyn yrityksen olevan yliarvostettu tai kohdistuvan negatiiviseen uutisointiin.

Shorttaus on suosittua myös treidauksessa. Moni treidaaja yhdistää shorttauksen ja velkavivun käytön toisiinsa käydessään päiväkauppaa.

sijoittaja

Sijoittajan riskinottokyky on keskeinen tekijä määritettäessä, onko lyhyeksi myynti heille sopiva strategia. Ne, jotka ovat valmiita ottamaan suurempia riskejä suurempien tuottojen saamiseksi, saattavat olla enemmän kiinnostuneita lyhyeksi myynnistä.

Riskejä sietävät sijoittajat ymmärtävät ja hyväksyvät, että vaikka voiton potentiaali voi olla suuri, tappiot voivat olla vielä suurempia. Sen sijaan varovaisemmat sijoittajat, jotka eivät ole mukavia ottamaan suuria riskejä, saattavat lähestyä lyhyeksi myyntiä suuremmalla varauksella.

Jos haluat tehdä shorttausta, se onnistuu esimerkiksi eTorossa. eToro on yksi maailman tunnetuimpia sijoitusalustoja. Voit ottaa eTorossa long tai short position moniin eri sijoitusluokkiin, kuten osakkeisiin, kryptoihin, valuuttoihin tai raaka-aineisiin. Lue lisää tästä oppaasta: eToro kokemuksia.

Mitä voi shortata?

Vaikka useimmiten puhutaan osakkeiden shorttaamisesta, on olemassa useita eri välineitä, joilla sijoittaja voi shortata markkinoita. Käydään näitä läpi seuraavaksi.

Osakkeiden shorttaaminen

Kun sijoittaja shorttaa osakkeita, hän lainaa osakkeita välittäjältä ja myy ne heti markkinoilla. Tavoitteena on ostaa osakkeet takaisin myöhemmin alhaisemmalla hinnalla ja palauttaa ne välittäjälle, saaden näin voittoa osakkeiden arvon laskusta.

Tämä on yksi yleisimmistä ja suoraviivaisimmista tavoista shortata, mutta se tuo mukanaan myös riskin rajattomista tappioista, sillä osakkeen hinta voi teoriassa nousta rajattomasti.

Osakkeiden shorttaaminen ja karhumarkkina liittyvät usein toisiinsa.

Bear-sertifikaatilla shorttaaminen

Bear-sertifikaatit ovat rahoitusinstrumentteja, jotka seuraavat tietyn varallisuuden, kuten osakkeen tai indeksin, negatiivista tuottoa. Ne antavat sijoittajalle mahdollisuuden hyötyä markkinoiden laskusta ilman, että hänen tarvitsee suorittaa perinteistä osakkeiden lyhyeksi myyntiä.

Bear-sertifikaatit ovat viputuotteita, mikä tarkoittaa, että niillä voi saavuttaa suuremman tuoton (tai tappion) pienemmällä sijoituksella.

Minifutuureilla shorttaaminen

Minifutuurit ovat rahoitusjohdannaisia, jotka antavat sijoittajalle mahdollisuuden spekuloida varallisuuden, kuten osakkeen, indeksin tai raaka-aineen, hinnan liikkeillä. Kun sijoittaja odottaa hinnan laskevan, hän voi ostaa short-minifutuurin.

Kuten bear-sertifikaatit, myös minifutuurit ovat viputuotteita, joten ne voivat olla sekä hyvin tuottoisia että riskialttiita.

Myyntiwarrantilla shorttaaminen

Myyntiwarrantit ovat eräänlaisia optioita, jotka antavat sijoittajalle oikeuden, mutta eivät velvollisuutta, myydä tietty varallisuus, kuten osake, tietyllä hinnalla ennalta määrättynä päivänä. Jos sijoittaja uskoo varallisuuden hinnan laskevan, hän voi ostaa myyntiwarrantin ja hyötyä hinnan laskusta.

Myyntiwarrantit ovat monimutkaisempia kuin jotkut muut shorttausvälineet, mutta ne voivat tarjota sijoittajalle suuremman joustavuuden ja mahdollisuuden räätälöidä sijoitusstrategiaansa.

Shorttaamisen kulut ja verotus

Shorttaamiseen liittyy myös kuluja, jotka vaihtelevat riippuen käytetystä välineestä ja välittäjästä. Yleisimpiä kuluja ovat lainauspalkkiot, joita maksetaan osakkeiden lainaamisesta shorttaamista varten.

Lisäksi voi olla kaupankäyntikuluja, hallinnointipalkkioita ja mahdollisia piilokuluja. On tärkeää, että sijoittaja selvittää etukäteen kaikki mahdolliset kulut ja ottaa ne huomioon sijoituspäätöksiään.

Verotuksen osalta shorttaaminen on erityinen sijoitustoiminnan muoto. Verotuksessa se katsotaan arvopaperin luovutukseksi, jolloin myyntihetkeä pidetään luovutushetkenä.

Kun kyseessä on osakkeiden lyhyeksi myynti, verotuksellisesti luovutushinnasta saa vähentää joko samana päivänä ostettujen osakkeiden hankintamenon tai, jos osakkeet on lainattu, niiden arvon lainaushetkellä.

Lisäksi, jos osakkeista on maksettu lainausta varten erityistä kulua eli preemiota, tämä kulu voidaan vähentää verotuksessa tulon hankkimisesta aiheutuvana menona.

Tämä erityispiirre tekee shorttaamisen verotuksesta hieman monimutkaisempaa, ja sijoittajan on hyvä olla perillä näistä säännöistä välttääkseen mahdolliset veroseuraamukset.

Lue lisätietoja shorttauksen verotuksesta Verohallinnon sivuilta.

Antti Hyppänen
Antti Hyppänen

Antti Hyppänen on suomalainen kryptovaluutta- ja talousasiantuntija. Hän on Suomen suurimman kryptovaluutta-aiheisen sivuston, Bitcoinkeskuksen, perustaja ja päätoimittaja. Antti jakaa säännöllisesti näkemyksiään taloudesta ja sijoittamisesta Asialinja.com-sivustolla. Antti on seurannut rahoitusmarkkinoita vuodesta 2010 lähtien keskittyen Yhdysvaltojen markkinaan.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *