Nordnet sijoitusvakuutus: Hyvät ja huonot puolet!

nordnet sijoitusvakuutus
Tämä sivusto sisältää affiliate- eli kumppanuuslinkkejä. Asialinja voi olla oikeutettu kompensaatioon, jos rekisteröidyt artikkeleissa mainittuihin palveluihin sivustomme linkkien kautta. Saat lisätietoja mainostamisen periaatteeista info-sivulta.

Sijoitusvakuutus tarkoittaa samaa kuin säästöhenkivakuutus. Sijoitusvakuutus mahdollistaa kustannus- ja verotehokkaan tavan pitkäjänteiseen sijoittamiseen. Nordnetin sijoitusvakuutus on erinomainen tuote, mutta siinä on myös omat heikkoutensa.

Sijoitusvakuutus kulut muodostuvat vuosittaisesta hallintopalkkiosta ja riskipreemiosta. Sijoitusvakuutuksesta maksetaan veroa vasta siinä vaiheessa, kun rahaa otetaan ulos vakuutuskuoresta. Sijoitusvakuutuksessa on tiettyjä eroja verrattuna perinteiseen arvo-osuustiliin ja osakesäästötiliin.

Yhteenvetona voidaan todeta, että Nordnetin sijoitusvakuutus on järkevä tuote ja sopii monille sijoittajille.

Mikä on sijoitusvakuutus?

Sijoitusvakuutus tarkoittaa samaa kuin säästöhenkivakuutus. Kyseessä on henkivakuutus, jonka sisältämät varat on sijoitettu tyypillisesti erilaisiin rahastoihin. Sijoitusvakuutukseen nimetään aina edunsaaja, joka saa vakuutetun kuoleman jälkeen ”vakuutuskuoren” varat.

Sijoitusvakuutusta on kutsuttu perinteisesti myös nimillä säästöhenkivakuutus, säästövakuutus ja vakuutuskuori. Käytän tässä artikkelissa pääasiassa termiä sijoitusvakuutus.

Sijoitusvakuutuksen ehdot ja säännöt vaihtelevat palveluntarjoajan mukaan. Sijoitusvakuutuksen sisältämiä sijoituskohteita on rajattu usein esimerkiksi tiettyihin pörsseihin tai rahastoihin. Tämän lisäksi vakuutuksesta peritään vuosittaista hallintakulua ja riskipreemiota.

Sijoitusvakuutus muistuttaa verotuskohtelultaan osakesäästötiliä. Se on perinteisestä arvo-osuustilistä eroava tapa sijoittaa, missä on omat hyvät ja huonot puolensa. Käyn artikkelissa tarkemmin läpi sijoitusvakuutuksen hyvät ja huonot puolet sekä erot vs. AOT ja OST.

Käsittelen tässä artikkelissa pääasiassa Nordnetin sijoitusvakuutusta (mainoslinkki), joka on vuonna 2023 lanseerattu tuote. Se on kuluiltaan ja ehdoiltaan selvästi perinteisiä ”vakuutuskuoria” parempi tuote ja kiinnostaa varmasti monia sijoittajia.

Sijoitusvakuutuksen myöntää Nordnet Livsforsikring AS Suomen sivuliike. Nordnet Livsforsikring AS Suomen sivuliike myy sijoitusvakuutusta Nordnet Bank AB Suomen sivuliikkeen avulla.

Nordnet sijoitusvakuutuksen hyvät puolet

Sijoitusvakuutus mahdollistaa kustannus- ja verotehokkaan tavan pitkäjänteiseen sijoittamiseen. Tämän lisäksi sijoitusvakuutuksessa on muitakin etuja, jotka käydään seuraavaksi läpi.

Verotus

Yksi sijoitusvakuutuksen suurimmista eduista on sen verotehokkuus. Sijoitusvakuutus toimii tässä suhteessa samalla tavalla kuin osakesäästötili. Voit käydä kauppaa sijoitusvakuutuksen sisällä ilman, että verotus realisoituu.

Maksat veroja vasta siinä vaiheessa, kun nostat varoja ulos sijoitusvakuutuksesta. Mahdolliset voitot lasketaan vain ulos nostettavasta osasta – ei koko potista.

Suomalaiset ja norjalaiset osingot saa myös Nordnetin sijoitusvakuutuksessa ilman lähdeveroa.

Henkivakuutus

On hyvä muistaa, että sijoitusvakuutus on ennen kaikkea henkivakuutus. Sijoitusvakuutukseen on tämän vuoksi nimettävä aina edunsaaja. Sijoitusvakuutus tarjoaa helpon ja kustannustehokkaan tavan hoitaa myös perinnön suunnittelu.

Edunsaaja saa vakuutuksen päättymisen jälkeen varat nopeasti käyttöönsä. Joskus kuolinpesän selvittely voi kestää jopa vuosia, mutta sijoitusvakuutuksen varat ovat kuolinpesän ulkopuolisia varoja.

On myös hyvä muistaa, että edunsaaja voi olla kuka tahansa henkilö, yritys tai säätiö. Jos vakuutuksenottajalla ei ole lähiomaisia tai lapsia, edunsaajaksi voi nimetä myös perheen ulkopuolisen tahon. Sijoitusvakuutuksessa voi olla myös useita edunsaajia.

Joustavuus

Sijoitusvakuutus on joustava tapa sijoittaa ja säästää. Varat eivät ole lukittuna vakuutuskuoressa, vaan ne on mahdollista nostaa pois milloin tahansa.

Jos olet säästänyt sijoitusvakuutukseen ison potin, voit nostaa osan siitä esimerkiksi eläkkeelle jäädessäsi ja parantaa elintasoasi. On kuitenkin hyvä huomioida, että verotus realisoituu nostojen yhteydessä.

Sijoitusvakuutuksessa ei ole myöskään rajaa maksimitalletukselle, kuten osakesäästötilissä. Se on joustava tuote sekä talletusten että kotiutusten osalta.

Kulut

Sijoitusvakuutukset ovat olleet perinteisesti kalliita, minkä vuoksi monet kulutietoiset sijoittajat ovat kiertäneet ne kaukaa. Vakuutuskuorista on veloitettu jopa parin prosentin vuotuisia hallintapalkkioita, minkä lisäksi sijoitukset on usein rajattu korkeakuluisiin rahastoihin.

Nordnetin sijoitusvakuutus eroaa tässä suhteessa. Sen kulut ovat vuositasolla alle puoli prosenttia, eikä tilin avauksista, nostoista tai talletuksista periä mitään kuluja. Nyt sijoitusvakuutus on aidosti edullinen tapa säästää.

Tarjonta

Vakuutuskuorien tarjonta on ollut perinteisesti suppeaa – ainakin pienemmille sijoittajille. Nordnetin sijoitusvakuutus muuttaa pelikentän täysin. Voit hankkia vakuutuskuoreen osakkeiden lisäksi myös kustannustehokkaita ETF:ä ja muita rahastoja.

Tämä on iso etu myös osakesäästötiliin verrattuna, johon voi poimia vain osakkeita.

Nordnet sijoitusvakuutuksen huonot puolet

Nordnetin sijoitusvakuutus on erinomainen tuote, mutta siinä on myös omat heikkoutensa. Käydään niitä läpi seuraavaksi.

Minimitalletus

Yksi sijoitusvakuutuksen huonoista puolista oli aluksi 5000 euron minimitalletus. Tähän tuli kuitenkin muutos 15.4.2024, kun Nordnet poisti minimitalletuksen kokonaan!

Minimitalletuksen poistuminen on erinomainen muutos, sillä nyt myös pienillä sijoituksilla uransa aloittavat henkilöt pääsevät mukaan. Listaamme minimitalletuksen kuitenkin huonoissa puolissa vielä hetken aikaa, koska monilla saattaa olla virheellinen käsitys että se kuuluu tänne.

Hallinnointipalkkiot

Koska sijoitusvakuutus on vakuutusyhtiöltä ostettava tuote, se sisältää myös hallinnointipalkkion. Nordnetin tapauksessa nämä palkkiot ovat kuitenkin hyvin maltilliset eli 0,35 % 100.000 euroon asti ja sen ylittävältä osalta 0,15 %.

Tämän lisäksi peritään kuukausittain riskipreemio, joka vaihtelee esimerkiksi 20–50-vuotiailla 0,05 eurosta 0,23 euroon kuukaudessa.

Tarjonnan rajoitukset

Mainitsin tarjonnan hyvissä puolissa ja sitä se onkin – kun verrataan osakesäästötiliin. Nordnetin sijoitusvakuutuksessa on kattava tarjonta, mutta se on silti rajattu. Perinteiseen arvo-osuustilille voit ostaa tuhansia erilaisia instrumentteja, mutta vakuutuskuoreen vain valikoituja osakkeita ja rahastoja.

Tämän lisäksi ostot ja myynnit on tehtävä markkinahinnoilla, etkä voi käyttää esimerkiksi rajahintaisia toimeksiantoja.

Varat ovat vakuutusyhtiön hallussa

Lopuksi on hyvä muistaa se fakta, että sijoitusvakuutuksessa varasi ovat vakuutusyhtiön hallussa. Kun teet ostoja tai myyntejä, lähetät aina pyynnön vakuutusyhtiölle muuttaa vakuutuskuoresi sisältöä.

Tällä asialla on merkitystä vain siinä tapauksessa, että vakuutusyhtiö menisi konkurssiin. Silloin varasi voivat joutua konkurssipesän selvittelyn ajaksi jumiin. Hyvä puoli on se, että vakuutuksen ottajat olisivat jonossa ensimmäisenä.

Huomaa myös, että sijoitusvakuutus ei kuulu talletussuojan piiriin toisin kuin arvo-osuustili ja osakesäästötili.

Nordnet sijoitusvakuutus kulut

Sijoitusvakuutus kulut muodostuvat vuosittaisesta hallintopalkkiosta ja riskipreemiosta. Vakuutuskuoren avaamisesta ei peritä palkkiota. Myös nostot ja talletukset ovat kuluttomia.

Sijoitusvakuutus kulut ovat hallintopalkkion osalta seuraavat:

 • 0,35 % sijoitusvakuutukselta, jonka suuruus on 0–100.000 euroa
 • 0,15 % sijoitusvakuutukselta, jonka suuruus on yli 100.000 euroa

Tämän lisäksi maksetaan riskipreemiota, joka määräytyy vakuutuksen ottajan iän perusteella. Alla olevassa taulukossa on esimerkkejä riskipreemiosta.

IkäRiskipreemio
20 0,05 euroa / kk
25 0,06 euroa / kk
30 0,07 euroa / kk
35 0,08 euroa / kk
40 0,11 euroa / kk
45 0,15 euroa / kk
50 0,23 euroa / kk
55 0,35 euroa / kk
60 0,56 euroa / kk
65 0,92 euroa / kk
70 1,51 euroa / kk
75 2,49 euroa / kk
80 4,15 euroa / kk
85 6,91 euroa / kk
90 11,54 euroa / kk
95 19,29 euroa / kk

Kun käyt kauppaa sijoitusvakuutuksen sisällä, maksat ostoista ja myynneistä aina välityspalkkiot. Vastaavat kulut maksat myös AOT:n ja OST:n kaupoissa. Nordnetin sijoitusvakuutuksessa on kahdenlaisia välityspalkkioita:

 • Suomi ja Pohjoismaat: 0,08 % tai min. 5 euroa
 • Muut markkinat: 0,08 % tai min. 8 euroa

Nordnetin sijoitusvakuutus on siis kulujen puolesta hyvin edullinen tapa säästää pitkäjänteisesti ja huolehtia samalla myös henkivakuutuksesta.

Tarkista halutessasi ajankohtaiset tiedot Nordnetin sivuilta.

Nordnet sijoitusvakuutuksen verotus

Sijoitusvakuutuksesta maksetaan veroa vasta siinä vaiheessa, kun rahaa otetaan ulos vakuutuskuoresta. Tämä voi tapahtua kahdella tavoin:

 1. Sijoitusvakuutuksen varat jaetaan edunsaajalle siinä vaiheessa, kun se päättyy, mikä tarkoittaa vakuutetun kuolemaa.
 2. Sijoitusvakuutuksesta voi nostaa varoja ulos ennen sen päättymistä.

Jos kyse on tapauksesta 1, henkivakuutuskorvaus on lähiomaisille perintöveron alaista tuloa. Jos vakuutuksen edunsaajana on yhteisö tai ei-lähiomainen, maksetaan henkivakuutuskorvauksesta pääomatulovero.

Jos nostat sijoitusvakuutuksesta varoja sen voimassaoloaikana, maksat pääomaverot mahdollisista sijoitusten voitoista. Tappiot ovat myös verovähennyskelpoisia.

Entä jos nostat varoja pois ennen vakuutuksen päättymistä muulle henkilölle? Verotus toimii siinä tapauksessa seuraavasti.

 • Jos varoja maksetaan vakuutetun tahdosta lähiomaiselle, on pääoma lahjaveron alaista. Mahdollinen tuotto on myös pääomaveron alaista.
 • Jos varoja maksetaan muulle henkilölle kuin vakuutuksenottajalle tai lähiomaiselle, ovat ne kokonaisuudessaan pääomatuloveron alaista.

Kuten aiemmin mainittiin, voit käydä kauppaa vakuutuskuoren sisällä vapaasti, eivätkä myynnit ole verotettavia tapahtumia. Tässä suhteessa sijoitusvakuutuksen verotus toimii kuin osakesäästötilissä.

Nordnet sijoitusvakuutus vs. AOT vs. OST

Sijoitusvakuutuksessa on tiettyjä eroja verrattuna perinteiseen arvo-osuustiliin ja osakesäästötiliin. Tärkeimmät erot on käyty läpi alla olevassa taulukossa.

 • SV = Sijoitusvakuutus
 • AOT = Arvo-osuustili
 • OST = Osakesäästötili
OminaisuusSVAOTOST
Kaupankäynti ilman välittömiä veroseuraamuksia
Mahdollisuus sijoittaa osakkeisiin
Mahdollisuus sijoittaa rahastoihin ja ETF:iin
Minimitalletusraja
Maksimitalletus
Tilin hallinnointipalkkio
Talletussuojan piirissä

Sijoitusvakuutus muistuttaa paljon osakesäästötiliä. Se on hyvä vaihtoehto, jos haluaisit tehdä paljon suuremman talletuksen kuin OST:n sallima 50.000 euroa ja sijoittaa myös rahastoihin. OST:n talletusraja sekä kaupankäynnin rajoitus osakkeisiin on iso miinus.

Yhteenveto

Yhteenvetona voidaan todeta, että Nordnetin sijoitusvakuutus on järkevä tuote ja sopii monille sijoittajille. Joillekin se on hyvä vaihtoehto osakesäästötilille, mutta toiset valitsevat ennemmin arvo-osuustilin. On erinomaista, että tällainen sijoitusvakuutus on nyt tuotu markkinoille muiden vaihtoehtojen rinnalle.

On hyvä tiedostaa, että Nordnetin tarjoama sijoitusvakuutus on huomattavasti perinteisiä ratkaisuja tehokkaampi ja edullisempi. Moni sijoitusvakuutusta ennen karsastanut sijoittaja voi hyvin löytää tästä itselleen hyvän tuotteen!

Avaa Nordnetin sijoitusvakuutus tästä
(mainoslinkki)

P.S. Jos olet kiinnostunut Nordnetin tarjonnasta myös laajemmin, löydät Asialinjasta kattavan oppaan palvelusta. Siinä on käyty Nordnetin muut toiminnot ja ominaisuudet läpi yksityiskohtaisesti. Lue lisää tästä: Nordnet kokemuksia.

Antti Hyppänen
Antti Hyppänen

Antti Hyppänen on yli kymmenen vuoden kokemuksella varustettu sijoittaja ja makrotalouden seuraaja. Antti tunnetaan Suomessa myös kryptovaluutta-alan asiantuntijana. Hän on Bitcoinkeskus.com -sivuston perustaja, joka on Suomen suurin kryptovaluutta-aiheinen verkkosivusto. Antti toimii säännöllisesti myös kolumnistina Nordnet.fi ja Sijoitustieto.fi -sivustoilla.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *