Varainhoito: Näin varainhoitaja työskentelee

varainhoito
Tämä sivusto sisältää affiliate- eli kumppanuuslinkkejä. Asialinja voi olla oikeutettu kompensaatioon, jos rekisteröidyt artikkeleissa mainittuihin palveluihin sivustomme linkkien kautta. Saat lisätietoja mainostamisen periaatteeista info-sivulta.

Varainhoito tarkoittaa yksityishenkilön tai organisaation varallisuuden hoitoa maksua vastaan. Vaikka sijoittaminen ei ole vaikeaa, moni hyötyy ehdottomasti varainhoitajan palveluista. Varainhoitajan valinta on prosessi, johon kannattaa käyttää aikaa ja vaivaa. Asiakkaan tilanteen kartoitus on varainhoidon aloittamisen ensimmäinen askel. Varainhoidon kulut vaihtelevat riippuen palveluntarjoajasta, sijoitusten tyypistä ja asiakkaan sijoitusstrategiasta.

Mitä varainhoito tarkoittaa?

Varainhoito tarkoittaa yksityishenkilön tai organisaation varallisuuden hoitoa maksua vastaan. Varainhoitoa tarjoavat siihen erikoistuneet yritykset, joilla on oltava myös vaadittava toimilupa. Esimerkiksi pankit tarjoavat nykyisin varainhoitopalveluita. Toimiluvan saaneet varainhoitoyhtiöt löytyvät Suomessa Finanssivalvonnan sivuilta.

Varainhoitaja on henkilö, joka toimii asiakkaaan yhteyshenkilönä varainhoitoyhtiön suuntaan. Varainhoitaja työskentelee läheisesti asiakkaidensa kanssa ymmärtääkseen heidän taloudelliset tavoitteensa, riskinsietokykynsä ja pitkän aikavälin suunnitelmansa. Tämän pohjalta hän suunnittelee ja toteuttaa räätälöityjä sijoitusstrategioita.

Varainhoitajan rooli ei rajoitu pelkästään sijoitusten tekemiseen. Varainhoitajalta vaaditaan hyvää ymmärrystä taloudesta, markkinoista ja asiakkaan yksilöllisistä tarpeista. Asiakkaiden tarpeet voivat vaihdella paljon henkilön mukaan.

Näin OP Helsingin varainhoitaja Petri Kärppä kommentoi varainhoitajan työtä seuraavasti:

”Työni ei ole pelkkää sijoitusneuvontaa ja numeroiden pyörittelyä, vaan asiakkaiden tarpeiden ratkaisua. Asiakas voi soittaa vaikka autosta, että hei Petri, nyt kortti ei toimi.”

Petri Kärpän mukaan moni varainhoidon asiakas arvostaa sitä, että varainhoitajalta saa apua myös arkisiin huoliin. Myös eläkesuunnittelu on keskeinen osa varainhoitoa.

Varainhoito ei ole tarkoitettu kaikille. Tyypillisesti varainhoidon asiakkailla on omaisuutta sadoista tuhansista miljooniin euroihin. Varainhoitopalveluiden minimisijoitus on usein 100.000 euron luokkaa.

Miksi palkata varainhoitaja?

Vaikka sijoittaminen ei ole vaikeaa, moni hyötyy ehdottomasti varainhoitajan palveluista. Käydään seuraavaksi läpi muutamia tärkeimpiä syitä varainhoitajan palkkaamiseen.

Kokemus

Hyvin harvalla meistä on mahdollisuus seurata markkinoita työkseen vuoden jokaisena päivänä. Vaikka sinulla olisi vuosien kokemus sijoittamisesta, kokemuksesi on todennäköisesti vain kapeasta sektorista finanssimarkkinoita. Varainhoitajan avulla saat käyttöösi huomattavasti laajempaa osaamista.

markkinat

Esimerkiksi velkakirjamarkkinat tai eläkesuunnittelu ovat osa-alueita, joista harvalla perussijoittajalla on kokemusta. Varainhoidon avulla saat käyttöösi paremmat resurssit, mikä mahdollistaa erilaisten varainhoitostrategioiden luomisen.

Varainhoitajilla on myös kokemuksia siitä, mitä ei kannata tehdä. He voivat auttaa sinua välttämään tyypillisiä virheitä.

Ajankäyttö

Moni haluaa palkata varainhoitajan välttääkseen markkinoiden seuraamisen ja omaisuuden hallintaan käytetyn ajan. Myös moni aktiivisijoittaja haluaa tehdä näin, sillä jatkuva omaisuuden hallinta on aikaa vievää ja pahimmillaan stressaavaa puuhaa.

On usein fiksua maksaa tietyistä toimenpiteistä alan ammattilaiselle ja käyttää oma vapaa-aika rentouttaviin ja itseä enemmän kiinnostaviin asioihin.

Riskienhallinta

Riskienhallinta on yksi todella iso syy varainhoitajan palkkaamiseen. Tämä koskee etenkin henkilöitä, jotka ovat saaneet ison varallisuuden yllättäen. Esimerkiksi perinnön, yrityskaupan tai vastaavan jälkeen. Moni alkaa pelätä silloin omaisuuden menetystä ja tekee tämän vuoksi huonoja valintoja.

Riskienhallinta on myös tavalliselle piensijoittajalle haastavaa. Mitä suuremmaksi omaisuus kasvaa, sitä enemmän kasvaa myös tarve järkeville päätöksille ja pitkäjänteiselle suunnittelulle.

Miten valita varainhoitaja?

Varainhoitajan valinta on prosessi, johon kannattaa käyttää aikaa ja vaivaa. Varainhoitajan valinnalla on iso vaikutus sinun varoihisi ja sitä kautta tulevaisuuteesi. Valintaa ei kannata tehdä siis heppoisin perustein.

Seuraavassa on muutamia pointteja, joita sinun tulisi huomioida varainhoitajan valinnassa.

 • Kokemus ja pätevyys: Tarkista varainhoitajan tausta, koulutus ja ammattipätevyydet. On tärkeää, että varainhoitajalla on riittävästi kokemusta ja hän ymmärtää laajasti erilaisia sijoitusvälineitä ja markkinoiden dynamiikkaa. Suomessa toimivilla varainhoitajilla tulisi olla asiaankuuluva koulutus ja mahdollisesti myös sertifikaatteja, jotka osoittavat heidän osaamisensa.
 • Maine ja asiakaspalaute: Tutki varainhoitajan tai varainhoitoyrityksen mainetta. Asiakkaiden arvostelut, suositukset ja tapaustutkimukset voivat antaa arvokasta tietoa siitä, miten hyvin varainhoitaja on palvellut muita samankaltaisissa tilanteissa.
 • Palveluiden räätälöinti: Jokaisella sijoittajalla on yksilölliset tarpeet ja tavoitteet. Varmista, että varainhoitaja ymmärtää nämä tarpeet ja voi tarjota personoituja palveluita, jotka vastaavat juuri sinun taloudellisia tavoitteitasi.
 • Sijoitusfilosofia ja -strategiat: On tärkeää, että varainhoitajan sijoitusfilosofia ja strategiat sopivat yhteen omien arvojesi ja tavoitteidesi kanssa. Keskustele siitä, miten varainhoitaja aikoo saavuttaa tavoitteesi ja millaisia riskejä olet valmis ottamaan.
 • Kulut ja palkkiot: Selvitä, miten varainhoitaja veloittaa palveluistaan. Onko kyseessä kiinteä palkkio, prosentuaalinen osuus hallinnoitavasta varallisuudesta vai jokin muu palkkiomalli? On tärkeää ymmärtää kaikki mahdolliset kustannukset, jotta voit tehdä tietoisen päätöksen.
 • Viestintä ja raportointi: Arvioi, miten ja kuinka usein varainhoitaja aikoo kommunikoida kanssasi. Hyvä varainhoitaja pitää sinut ajan tasalla sijoituksiesi tilasta ja markkinoiden muutoksista. Raportoinnin selkeys ja säännöllisyys ovat avainasioita.
 • Lisenssit ja sääntely: Tarkista, että varainhoitajalla on tarvittavat lisenssit ja että hän noudattaa Suomen finanssivalvonnan määräyksiä. Tämä varmistaa, että toiminta on luotettavaa ja säänneltyä.

varainhoitaja

On myös syytä todeta, että loppujen lopuksi henkilökohtainen yhteensopivuus eli henkilökemia voi olla jopa tärkein yksittäinen kriteeri. Sinun on tunnettava olosi mukavaksi ja pystyttävä luottamaan varainhoitajaan.

On hyvä käyttää tähän prosessiin riittävästi aikaa. Kysele myös kokemuksia muilta varainhoitajia käyttäneiltä henkilöiltä. Hyvä maine yleensä kiirii tällä alalla pitkälle.

Varainhoitosopimus ja alkukartoitus

Asiakkaan tilanteen kartoitus on varainhoidon aloittamisen ensimmäinen askel. Tässä prosessissa asiakas ja varainhoitaja työskentelevät yhdessä luodakseen kattavan suunnitelman, joka ottaa huomioon asiakkaan taloudelliset tavoitteet, riskinsietokyvyn, sijoitushorisontin ja muut henkilökohtaiset tekijät.

Prosessi etenee yleensä seuraavasti:

 1. Aloituskokous ja tarpeiden kartoitus: Asiakkaan ja varainhoitajan ensimmäinen tapaaminen keskittyy asiakkaan taloudellisten tavoitteiden, sijoitustarpeiden, riskinsietokyvyn ja taloudellisen tilanteen ymmärtämiseen.
 2. Taloudellisten tietojen kerääminen: Asiakkaalta kerätään tarkempia tietoja, kuten nykyiset varat ja velat, tulot ja menot, verotiedot, eläkesuunnitelmat ja muut taloudelliset sitoumukset.
 3. Riskiprofiilin määrittäminen: Varainhoitaja arvioi asiakkaan riskinsietokykyä käyttämällä erilaisia työkaluja ja kyselylomakkeita.
 4. Sijoitussuunnitelman laatiminen: Perustuen kerättyihin tietoihin ja riskiprofiiliin, varainhoitaja laatii ehdotuksen sijoitussuunnitelmaksi. Tämä sisältää suositeltavat sijoituskohteet, varojen allokaation, sijoitushorisontin ja arviot odotetuista tuotoista ja riskeistä.
 5. Ehdotuksen läpikäynti ja hyväksyminen: Asiakas ja varainhoitaja käyvät yhdessä läpi ehdotetun sijoitussuunnitelman. Asiakkaalla on mahdollisuus esittää kysymyksiä ja pyytää muutoksia suunnitelmaan. Lopullinen sijoitussuunnitelma hyväksytään vasta, kun asiakas on täysin tyytyväinen ehdotukseen.

Kun sijoitussuunnitelma on hyväksytty, laaditaan varainhoitosopimus. Sopimus määrittelee varainhoitajan ja asiakkaan väliset ehdot ja vastuut, kuten palvelut, joita varainhoitaja tulee tarjoamaan, palkkiorakenteen, raportointikäytännöt ja muut operatiiviset yksityiskohdat.

Sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen varainhoitaja aloittaa sijoitussuunnitelman toteuttamisen ja varojen hallinnoinnin. Asiakas saa säännöllisiä raportteja sijoitustensa suorituskyvystä ja markkinoiden kehityksestä.

On tärkeää, että asiakas on aktiivisesti mukana prosessissa ja kommunikoi avoimesti varainhoitajan kanssa. Kaikki muutokset taloudellisessa tilanteessa, tavoitteissa tai riskinsietokyvyssä tulee ilmoittaa varainhoitajalle, jotta sijoitussuunnitelmaa voidaan säätää vastaavasti.

Varainhoidon kulut

Varainhoidon kulut vaihtelevat riippuen palveluntarjoajasta, sijoitusten tyypistä ja asiakkaan sijoitusstrategiasta. Yleensä varainhoitokulut koostuvat seuraavista eristä:

 • Hallinnointipalkkiot: Tämä on yleensä varainhoitopalvelujen keskeinen kustannus. Hallinnointipalkkiot peritään yleensä prosenttiosuutena hallinnoitavasta varallisuudesta. Prosenttiosuus voi vaihdella tyypillisesti 0,5%:sta yli 2%:iin vuodessa varallisuuden määrästä, palvelun laajuudesta ja sijoitusstrategian monimutkaisuudesta riippuen.
 • Suoritusperusteiset palkkiot: Joissakin tapauksissa varainhoitajat saattavat periä palkkion, joka perustuu sijoitusten suorituskykyyn. Tämä tarkoittaa, että palkkio maksetaan vain, jos sijoitukset ylittävät tietyn tuottotason tai indeksin. Tämä kannustaa varainhoitajaa tavoittelemaan parempaa tuottoa.
 • Kiinteät maksut: Joissakin tapauksissa varainhoitajat saattavat veloittaa kiinteän vuosittaisen tai kuukausittaisen maksun palveluistaan, riippumatta hallinnoitavien varojen määrästä.

Näiden lisäksi kuluja voi aiheutua esimerkiksi osakkeiden ostamisesta tai myymisestä. Lisäksi erilaisissa rahastoissa voi olla omat hallinnointikulunsa.

On tärkeää huomioida, että varainhoitokulut vaikuttavat merkittävästi sijoitusten tuottoihin pitkällä aikavälillä. Tämän vuoksi on tärkeää pohtia, tarvitsetko todella varainhoitajan palveluita.

Huom. Nordnet tarjoaa Suomessa Private Banking eli varainhoitopalveluita täysin ilman kiinteitä kuukausi- tai vuosikuluja! Tutustu tarkemmin Nordnetiin tämän oppaan avulla: Nordnet Private Banking ja muut palvelut.

Antti Hyppänen
Antti Hyppänen

Antti Hyppänen on yli kymmenen vuoden kokemuksella varustettu sijoittaja ja makrotalouden seuraaja. Antti tunnetaan Suomessa myös kryptovaluutta-alan asiantuntijana. Hän on Bitcoinkeskus.com -sivuston perustaja, joka on Suomen suurin kryptovaluutta-aiheinen verkkosivusto. Antti toimii säännöllisesti myös kolumnistina Nordnet.fi ja Sijoitustieto.fi -sivustoilla.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *