Warren Buffettin sijoitusstrategia

warren buffett
Tämä sivusto sisältää affiliate- eli kumppanuuslinkkejä. Asialinja voi olla oikeutettu kompensaatioon, jos rekisteröidyt artikkeleissa mainittuihin palveluihin sivustomme linkkien kautta. Saat lisätietoja mainostamisen periaatteeista info-sivulta.

Warren Buffett on yksi maailman kuuluisimmista sijoittajista. Tässä artikkelissa käydään läpi Warren Buffettin sijoitusstrategia eli prosessi, jonka avulla hän valitsee sijoituskohteensa. Warren Buffettin sijoitusstrategia sisältää seuraavat kymmenen kysymystä. Jokaisen sijoittajan olisi hyvä pohtia niitä ennen ostonapin painamista.

 1. Ymmärrätkö yrityksen liiketoiminnan?
 2. Tiedätkö, miten yritys tekee tuloksensa?
 3. Onko yrityksellä johdonmukainen toimintahistoria?
 4. Ovatko tulevaisuuden näkymät suotuisat?
 5. Toimiiko yritys sektorissa, jossa on korkea kynnys uuden liiketoiminnan aloittamiseen?
 6. Onko kyseessä ns. idioottivarma bisnes?
 7. Voiko yritys ylläpitää nykyisiä toimintoja ilman merkittäviä lisäinvestointeja?
 8. Onko yrityksen helppo korottaa hintojaan inflaation vuoksi?
 9. Oletko lukenut kilpailevien yritysten vuosikertomukset?
 10. Bonus: Oletko valmis holdaamaan tätä osaketta pitkään?

Tästä sijoitusstrategiasta on olemassa erilaisia versioita, ja Warren Buffett on jakanut vuosien mittaan paljon neuvoja osakesijoittamiseen liittyen. Yllä oleva lista on joka tapauksessa erinomainen lähtökohta pitkäjänteisille osakesijoittajille. Käydään seuraavaksi se läpi kohta kohdalta tarkemmin.

Jos sijoittaminen osakkeisiin ei ole sinulle ennestään tuttua, tutustu ensin tähän artikkeliin: Mitä osakesijoittaminen tarkoittaa? Saat artikkelista yksityiskohtaiset ohjeet, miten osakesijoittamien aloitetaan käytännössä.

Ymmärrätkö yrityksen liiketoiminnan?

Sijoittajan ensimmäinen ja tärkein tehtävä on oppia ymmärtämään sijoituskohteen liiketoiminta. Tämä kuulostaa usein yksinkertaiselta, mutta sijoittajan täytyy mennä pintaa syvemmälle. Esimerkiksi Tesla on monille vain sähköautojen valmistaja, mutta yhtiöllä on myös monia muita liiketoiminta-alueita, kuten energiantuotanto ja -varastointi, sähkökrediitit ja ohjelmistopalvelut.

Finnair on puolestaan monille tuttu lentoyhtiö, jonka liiketoiminta sisältää paljon muutakin kuin lentolippujen myymisen. Finnair tekee rahaa myös mm. rahtiliikenteellä, lentokenttäpalveluilla ja oheistuotteilla.

finnair
Gyrostat (Wikimedia, CC-BY-SA 4.0), CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

On myös tärkeää ymmärtää yrityksen asema markkinoilla ja selvittää millaisia asiakkaita se palvelee. Onko yritys markkinajohtaja vai yksi pienistä toimijoista? Ovatko sen asiakkaana kuluttajat vai yritykset?

Tiedätkö, miten yritys tekee tuloksensa?

Seuraavaksi sijoittajan on selvitettävä, mistä yrityksen tulos muodostuu. Tärkeimpien liiketoiminta-alueiden selvittäminen on ensimmäinen askel, ja toinen askel on selvittää niiden painotus. Mitkä liiketoiminnan alueet tuovat yhtiön kassaan eniten rahaa?

Moni aloitteleva sijoittaja yllättyy selvittäessään yrityksen tulonlähteitä. Usein pinnan alla voi olla tärkeitä tulovirtoja, jotka eivät näy päivittäisessä uutisoinnissa. Analysoi yrityksen kassavirtaa ja yritä selvittää miten vakaata se on.

On myös tärkeää vertailla uusimpia tulosraportteja aiempiin vuosiin. Yrityksellä voi olla nyt euroissa mitattuna pieniä tulonlähteitä, joilla on iso kasvupotentiaali tulevaisuudessa esimerkiksi uuden teknologian vuoksi.

Onko yrityksellä johdonmukainen toimintahistoria?

Johdonmukainen toimintahistoria kertoo yrityksen kyvystä tehdä tulosta ja ylläpitää vakaata kannattavuutta pitkällä aikavälillä. Haluat löytää yhtiöitä, jotka ovat hyvin hoidettuja ja johdettuja. Kriisit ja kurssiromahdukset ovat signaaleja ongelmista.

Kun puhutaan startup- eli kasvuyhtiöistä, pitkää toimintahistoriaa ei ole saatavilla. Tällaiset yritykset eivät kuulukaan sen vuoksi Warren Buffettin ostolistalle. Buffettin sijoitusyhtiön (Berkshire Hathaway) salkussa on sen sijaan yhtiöitä kuten Apple, Bank of America, Coca Cola ja Chevron.

coca cola

Haluat löytää toimintahistoriasta hyviä päätöksiä, mahdollisimman vähän draamaa sekä signaaleja tasaisesta tuloksenteosta.

Ovatko tulevaisuuden näkymät suotuisat?

Osakesijoittamisen ideana on löytää yrityksiä, joiden osakekurssi nousee tulevaisuudessa. Osakekurssia nostaa yrityksen kyky tehdä tulosta ja täyttää sijoittajien odotukset. Vaikka yritys olisi tuottava ja omaisi pitkän toimintahistorian, tästä ei ole mitään iloa, jos sen näkymät heikkenevät merkittävästi tulevaisuudessa.

Tulevaisuuden näkymiin vaikuttavat esimerkiksi:

 • Toimiala: Toimiiko yhtiö sellaisella toimialla, jonka koko kasvaa tulevaisuudessa?
 • Kilpailijat: Onnistuuko yhtiö kasvattamaan markkinaosuuttaan tai vähintään pitämään nykyiset asemansa?
 • Teknologia: Voiko esimerkiksi tekoäly muuttaa yhtiön (ja sen kilpailijoiden) tulevaisuuden näkymiä merkittävästi?

Tulevaisuuden ennustaminen on vaikeaa, joten kannattaa hyödyntää tässä kohtaa myös muiden analyytikoiden mielipiteitä.

On myös hyvä muistaa eräs osakesijoittamisen perusteista. Yrityksen osakekurssia ohjaa sen kyky vastata sijoittajien odotuksiin. Mitä matalammalla odotukset ovat, sitä heikompi tulos riittää kurssinousuun.

Kuumien teknologiayhtiöiden (kuten Nvidia) voi olla vaikea täyttää sijoittajien asettamat kasvuodotukset. Yrityksen osakekurssi voi näin ollen laskea tulevaisuudessa, vaikka se tekisi rahaa ja näkymät olisivat suotuisat. Jos näkymät eivät ole riittävän suotuisat suhteessa odotuksiin, se ei riitä.

Toimiiko yritys sektorissa, jossa on korkea kynnys uuden liiketoiminnan aloittamiseen?

Korkea kynnys uuden liiketoiminnan aloittamisessa suojaa nykyisiä toimijoita. Mitä vaikeampi alalle on perustaa uusi yritys, sitä helpompi olemassa olevien yritysten on säilyttää asemansa. Korkea kynnys liiketoiminnan aloittamisessa tarkoittaa käytännössä mittavia rahallisia panostuksia.

Tesla ja Finnair ovat hyviä esimerkkejä tällaisista yhtiöistä. Uuden autonvalmistajan on todella vaikea murtautua alalle, sillä tehtaiden, huollon, jälleenmyyntiverkoston ja brändin luominen on todella haastavaa ja kallista. Sama koskee myös uuden lentoyhtiön perustamista. Kalliiden lentokoneiden lisäksi uuden yrityksen on rakennettava palveluverkosto ja palkattava valtavasti työvoimaa.

tesla

Myös energiantuotanto ja kaivostoiminta ovat perinteisesti korkean kynnyksen toimialoja. Toisena ääripäänä ovat internetiä hyödyntävät toimialat, joissa kynnys markkinoille tulolle on todella matala. Affiliate-markkinointi eli kumppanuusmainonta on tästä hyvä esimerkki.

Onko kyseessä ns. idioottivarma bisnes?

Warren Buffett haluaa sijoittaa ns. idioottivarmoihin bisneksiin. Sen lisäksi, että hänen on itse ymmärrettävä liiketoimintamalli helposti, Buffett haluaa nähdä yrityksessä myös seuraavia ominaisuuksia:

 • Kestävä kilpailuetu: brändin tai markkina-aseman tuoma etu, joka ei helpolla häviä
 • Vahva tase: Kun yhtiön tase on kunnossa, se tarjoaa suojaa epäonnisia strategisia päätöksiä vastaan
 • Todistanut tasonsa: Warren Buffett haluaa sijoittaa yhtiöihin, jotka ovat todistaneet vahvuutensa vuosien saatossa.
 • Ei liikaa uusiutumista: Warren Buffett ei haluaa sijoittaa yhtiöihin, joiden strategia vaatii liikaa uusiutumista liian usein.

Mitä vakaampi ja kestävämpi liiketoiminta, sitä parempi. Warren Buffett ei halua nähdä draamaa ja jatkuvia muutoksia.

Voiko yritys ylläpitää nykyisiä toimintoja ilman merkittäviä lisäinvestointeja?

Lisäinvestoinnit ovat aina riski, ja ne vaativat usein ulkoisia pääomia. Mitä suurempi tarve yrityksellä on tehdä merkittäviä lisäinvestointeja, sitä suuremmat ovat riskit myös epäonnistumisesta. Tyypillisiä esimerkkejä ovat uusien tehtaiden rakennus, kaivokset, yrityskaupat tai laajentuminen ulkomaille.

tehdas

Warren Buffet haluaa nähdä vakautta ja mahdollisimman selkeän ja kustannustehokkaan polun eteenpäin. Tämän vuoksi hän sijoittaa pitkään alalla toimineisiin yrityksiin eikä äskettäin perustettuihin kasvuyhtiöihin, joilla on edessään mittavia investointeja ja yrityskauppoja.

Jokainen kasvava yritys tarvitsee lisäinvestointeja. On oleellista ymmärtää tämän tarpeen suhde olemassa olevaan liiketoimintaan. Jos yritys on tehnyt äskettäin todistetusti onnistuneita lisäinvestointeja, se auttaa madaltamaan riskiä.

Esimerkiksi laajentuminen täysin uudelle markkina-alueelle voi olla todella iso riski.

Onko yrityksen helppo korottaa hintojaan inflaation vuoksi?

Korkea inflaatio on noussut koronakriisin jälkeen puheenaiheeksi ensimmäistä kertaa yli 40 vuoteen. Vuoden 2008 finanssikriisin jälkeen on eletty aikaa, jossa keskuspankit ovat lähinnä tuskailleet liian pienen inflaation kanssa. Tilanne on muuttunut täysin viime vuosina.

Yhtiöt pyrkivät pitämään hintansa entisellään mahdollisimman pitkään, jotta eivät karkottaisi asiakkaitaan. Jos inflaatio nousee nopeasti, tämä syö yhtiön tulosta, ja jossain vaiheessa sen on pakko nostaa hintojaan pysyäkseen kannattavana.

Hintoja pystyvät nostamaan parhaiten sellaiset yritykset, joiden tuotteita kuluttajien on pakko ostaa. Tällaisia ovat mm. ruoka, energia ja polttoaine. Matkailu on esimerkki tuotteesta tai palvelusta, jonka kuluttaja vaihtaa hinnan noustessa toiseen tai jättää kokonaan ostamatta.

Oletko lukenut kilpailevien yritysten vuosikertomukset?

Älä unohda kilpailijoita! Sinun on syytä tuntea sijoittamasi yhtiön tärkeimmät kilpailijat ja niiden kehityssuunta. Joskus voi käydä niin, että löydät kilpailijoiden joukosta vieläkin paremman sijoituskohteen.

Kilpailijoiden vuosikertomus antaa sinulle myös syvempää ymmärrystä koko toimialan tilanteesta. Vaikka pörssiyhtiöiden on pysyttävä faktoissa ja raportoitava tilanteestaan asiallisesti, tiedotus tehdään aina omasta näkövinkkelistä. Jokainen kilpailija näkee etenkin tulevan kehityksen hieman eri tavoin.

sijoittaja

Varo myös yleisellä tasolla sitä, ettet kuplaannu liikaa. Jos sijoitat esimerkiksi Teslaan, seuraa myös kilpailevien sähköautojen testejä ja tuotteita, vaikka et kyseisiin yrityksiin (vielä) sijoittaisi. On tärkeää saada informaatiota useista eri lähteistä ja lukea myös kriittisiä kommentteja omista sijoituskohteista.

Bonus: Oletko valmis holdaamaan tätä osaketta pitkään?

Kysy lopuksi itseltäsi, voisitko holdata tätä osaketta esimerkiksi 5–10 vuotta? Warren Buffett ei treidaa eikä sijoita yrityksiin voidakseen tehdä sillä voittoja parin vuoden päästä. Hänen sijoitusyhtiönsä holdaa laatuyhtiöitä periaatteessa ikuisesti.

Välillä on tärkeää tehdä portfolion tasapainotusta. Saatat myydä rajusti nousseen yrityksen osakkeita ja vaihtaa niitä heikommin pärjänneen yhtiön osakkeisiin. Ehkä tarvitse myös pääomaa uusiin hankintoihin.

Buffettin perusperiaate on kuitenkin se, että sijoitus tulee tehdä vain sellaiseen yhtiöön, jota olet valmis holdaamaan pitkään. Jos olet esimerkiksi nelikymppinen sijoittaja, niin ajattele eläkepäiviä.

Tämä ajatus kuvaa hyvin sitä, miten varma sijoittajan tulisi olla yhtiön fundamenteista.

Yhteenveto

Warren Buffettiin sijoitusstrategiassa toistuvat hyvin vahvasti tietyt teemat. Maailman kuuluisin sijoittaja haluaa löytää pitkään toimineita yhtiöitä, jotka ovat todistaneet kannattavuutensa vuosien saatossa. Yrityksen liiketoiminnan on myös oltava riittävän selkeästi ymmärrettävää. Warren Buffett ei sijoita tämän vuoksi juurikaan teknologiayhtiöihin, sillä hän ei ole ikänsä puolesta paras henkilö arvioimaan tätä sektoria.

Jokaisella sijoittajalla on kuitenkin omat vahvuutensa. Moni nuori ymmärtää parhaiten teknologiasta, joten kenties tästä sektorista löytyvät sinulle parhaimmat sijoituskohteet.

Kaikkien meidän on myös rakennettava sellainen sijoitusstrategia, joka vastaa omia tavoitteitamme ja riskinottohalukkuutta. Buffettin tyyli ei varmasti sovi yksi yhteen monelle nuoremmalle sijoittajalle, joka haluaa portfolioonsa myös kryptovaluuttoja ja korkeamman riskin teknologiayhtiöitä. Tässä ei ole mitään vikaa. Käytä näitä ohjeita hyödyksesi juuri kuten parhaaksi näet.

Asialinjasta löytyy laaja sijoitusopas, jossa pureudutaan sijoittamiseen juuri aloittelijan näkökulmasta. Suosittelen tutustumaan myös tähän seuraavaksi!

Image credit: Flickr / Fortune Live Media

Antti Hyppänen
Antti Hyppänen

Antti Hyppänen on suomalainen kryptovaluutta- ja talousasiantuntija. Hän on Suomen suurimman kryptovaluutta-aiheisen sivuston, Bitcoinkeskuksen, perustaja ja päätoimittaja. Antti jakaa säännöllisesti näkemyksiään taloudesta ja sijoittamisesta Asialinja.com-sivustolla. Antti on seurannut rahoitusmarkkinoita vuodesta 2010 lähtien keskittyen Yhdysvaltojen markkinaan.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *